Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛУКАШУК
   

ЛУКАШУК

Ігор Іванович (1.УІ 1926, Харків) -укр. і рос. правознавець, доктор юрид. наук з 1962, професор з 1963, з. д. н. і т. Рос. Федерації. Закін. 1947 Харків, юрид. ін-т (тепер Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого). У 1950— 63 викладав міжнар. право у Саратов, юрид. ін-ті. 1963 почав працювати у Київ, ун-ті, очолив створену того ж року кафедру міжнар. права. Завідував нею понад 20 років, під його керівництвом кафедра стала одним з провідних наук, центрів досліджень міжнар. права та підготовки юристів-міжнародників України й кол. СРСР. 1985 переїхав до Москви. Очолює центр міжнар.-правових досліджень Ін-ту д-ви і права Рос. АН. Входив до складу урядових делегацій України на кількох сесіях ГА ООН, був членом Шостого

Лукашук І.І. - leksika.com.ua

к-ту ГА ООН (з правових питань). Брав участь у роботі Комітету з прав людини (1971), Віденської дип. конференції про право міжнар. договорів (1968—69). у засіданнях роб. групи ООН з підготовки проекту Конвенції про права трудящих-мігрантїв та членів їх сімей, був членом Пост, палати третейського суду в м. Гаазі (Нідерланди) від України (1963— 85). Виступав з доповідями на міжнар. наук, конгресах, читав лекції у зарубіж. навч. закладах. В Академії міжнародного права (Гаага) прочитав курс «Сторони в договорах — право на участь» (1971). Член Комісії міжнародного права ООН (з 1983), віце-президент Рос. асоціації міжнар. права (з 1998), член експертно-консультат. ради з міжнар. права при голові Держ. думи РФ (з 1997), експертної ради Комісії з громадянства при Президенті РФ (з 1998). Досліджує проблеми права міжнар. договорів, теорії міжнар. права, функціонування й застосування міжнар. права, взаємодії міжнар. прана з внугр. правом, зовн. політики і міжнар. права. Створив теорію міжнар.-правового регулювання, згідно з якою міжнар. право розглядається у процесі його функціонування, а також як підсистема міжнар. нормат. системи, що включає не тільки правові, а й політичні, моральні та ін. міжнар. норми. Осн. прані: «Структура і форма міжнародних договорів» (1960, 1968), «Відносини мирного співіснування та міжнародне право» (1974), «Міжнародне регулювання міжнародних відносин» (1975), «Курс міжнародного права» (1989-91, у співавт.), «Функціонування міжнародного права» (1992), «Міжнародне право в судах держав» (1993), «Міжнародне право» (підручник, 1996), «Норми міжнародного права у міжнародній нормативній системі», «Норми міжнародного права у правовій системі Росії», «Зовнішня політика Росії і міжнародне право» (всі - 1997).

В. И. Денисов.