Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВОЗНАВСТВО
   

ДЕРЖАВОЗНАВСТВО

- наука про державу, її походження, сутність, ознаки, типи, форми, функції, механізми, осн. закономірності і фактори розвитку, її інститути. Д. є предметом ряду наук, насамперед філософії, історії, політології, заг. теорії д-ви і права, конст. права. Характеризується певними підходами до визначення сутності д-ви та її соціального призначення, а також до питань її виникнення як особливої організації сусп-ва. Складовими аспектами Д. є теорії походження д-ви, що обґрунтовують найсуттєвіші причини та шляхи зародження і виникнення д-ви (теологічна, патріархальна, органічна, договірна, сусп. насильства, марксистсько-ленінська, народонаселення, геогр. детермінізму тощо).

Ін. складовою Д. є погляди на сутність д-ви: демократичні теорії характеризують д-ву як засіб забезпечення соціального компромісу та урівноваження різноманітних сусп. інтересів (теорії «плюралістичної демократії», «змішаного суспільства», «загального добробуту», «конвергенції», «нічного сторожа» та ін.); авторитарні — визначають д-ву як засіб реалізації та забезпечення інтересів певної соціальної групи (теорії «еліти», «держави начальників», «сильної держави», «тоталітарної держави», «технократії» тощо). Суттєвим компонентом Д. є з'ясування соціального характеру д-ви. В цьому аспекті д-ву досліджують як: організацію соціально неоднорідного сусп-ва, що забезпечує інтереси панівних груп засобами примусу (теорія класової д-ви); організацію влади, засновану на правових приписах і положеннях, що діє в їх межах (теорія правової д-ви); засіб забезпечення прав і свобод суб'єктів (теорія дем. д-ви); засіб надання різноманіт. соціальних послуг населенню та забезпечення природ, прав і свобод людини та гр-нина (теорія соціальної д-ви); засіб законод. виправдання всевладності адм. органів і можливості їх вторгнення у сферу мінімальної невід'ємної свободи людини та обмеження її прав (теорія поліцейської д-ви).

Важливим напрямом Д. є визначення нац. особливостей певної д-ви, зумовлених історією, традиціями, менталітетом нації, рівнем розвитку сусп-ва, що виявляється у формі д-ви, в держ. мові, органах держ. влади, держ. символах тощо.

Літ.: Четверний В. А. Понятия права и гос-ва: Введение в курс теории права и гос-ва. М., 1997.

В. Ф. Погорілко, С. В. Бобровник.