Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБОВ'ЯЗОК ОТРИМУВАТИ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
   

ОБОВ'ЯЗОК ОТРИМУВАТИ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

- конст. вимога, закріплена у ст. 53 Осн. Закону України. Виражена у формулі: «Повна загальна середня освіта є обов'язковою». О. о. з. с. о. зумовлений роллю знань у формуванні та розвитку особи, важливістю освіти для сусп-ва. На міжнар. рівні про обов'язковість освіти зазначається у Загальній декларації прав людини 1948, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966 та ін. док-тах. В Україні обов'язок гр-н отримувати заг. серед, освіту доповнюється обов'язком д-ви в забезпеченні: доступності й безоплатності дошкільної, повної заг. середньої та профес. освіти в держ. і комунальних навч. закладах; розвитку дошкільної, повної заг. середньої, позашкільної, проф.-технічної освіти (ст. 53 Конституції України). Відповідно до Закону України «Про освіту» (1996) обов'язкова поч. освіта має забезпечуватися відповідно до держ. освітніх стандартів. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані забезпечити отримання дітьми осн. освіти. Порушення цього обов'язку не тягне за собою юрид. відповідальності. Він базується на суто моральних засадах. Див. також Обов'язок конституційний, Право на освіту.

Літ.: Конституція незалежної України. К., 2000.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази