Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕРСІЯ
   

КОНВЕРСІЯ

(лат. — перетворення, зміна) — обмін, зміна, перетворення, перерахунок. Багатопланове поняття, яке у широкому розумінні відбиває масштабні кількісно-якісні перетворення в окр. сферах сусп-ва. Зокрема розрізняють: а) К. валюти — обмін однієї валюти на іншу за діючим валют, (обмінним) курсом (див. Валютний курс, Конвертованість валют); б) К. позики — заміна раніше випущених облігацій держ. позики новими з метою зміни її умов, переважно для зниження рівня позичкового відсотка або збільшення терміну дії позики; в) К. військового в-ва — перепрофілювання підприємств військ.-пром. комплексу (ВПК), вироб. потужностей або невироб. об'єктів, які за своїм цільовим призначенням були спроектовані та побудовані, оснащені спеціаліз. устаткуванням, технологіями, кадрами для в-ва, обслуговування чи експлуатації лише військ, техніки. Вироб. потужності, що вивільняються і можуть бути переорієнтовані та використані у мир. цілях завдяки скороченню в-ва озброєнь, характеризують глибину, обсяг та ефективність К. Існує три види К. ВПК: використання технол. потенціалу ВПК для в-ва цив. продукції; перенесення високих технологій ВПК у цив. галузі; використання окр. видів військ, продукції у госп. комплексі. Кожен із цих видів К. різною мірою потребує переорієнтації н.-д. і досл.-конструкторських робіт. Світ, досвід свідчить, що К. ВПК може здійснюватися: за рахунок вкладання коштів вітчизн. та іноз. інвесторами безпосередню у випуск цив. продукції на оборон, підприємствах; через вкладання у К. коштів, отриманих від реалізації озброєнь, випуск яких не припиняється; шляхом створення СП та АТ з часткою іноз. капіталу; компенсац. методом (іноз. технологія та обладнання — вітчизн. готова продукція); шляхом акумулювання валют, коштів від експорту сировини і мат-лів; за рахунок кредит, ліній МВФ, Європ. банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), іноз. держав, банків і компаній. Конверс. процеси отримали значне поширення в Україні, де на момент розпаду СРСР було зосереджено майже третину вироб. потужностей загальносоюз. ВПК. Держ. програма К., прийнята КМ України в 1993, полягає у проведенні системних конверс. заходів у три етапи: перший етап (1994—96) своєю метою мав збереження н.-т. і вироб. потенціалу комплексу в умовах реформування форм власності; другий етап (1997—2000) орієнтувався на стабілізацію в-ва та структур, зрушень за умов реформування форм власності, збереження позицій на зовн. військ, ринку, адаптацію до міжнар. екон. і вироб. стандартів, досягнення збалансованості цив. і військ, в-ва з метою забезпечення достатньої обороноздатності д-ви; третій етап (2000—2015) передбачає розвиток і докорінні структурні зміни у ВПК за держ. сприяння вітчизн. і зарубіж. інвестиціям за допомогою міждерж. кооперації і міжнар. розподілу праці, спрямовані на зміцнення ключових напрямів н.-т. в-ва, що забезпечують військ.-політ., екон. та екол. безпеку д-ви. Правове регулювання процесу К. здійснюється за нормами Закону України «Про державне оборонне замовлення» (1999) та ін. актів.

Літ.: Барановський О. І. Конверсія: нац. особливості і світовий досвід. «Політика і час», 1994, № 8; Його ж. Конверсія: за критерієм доцільності. «Політика і час», 1994, № 11; Білецький В. [та ін.) Проблеми ЗС, ВПК України та цив. контролю за їх діяльністю. К., 1996.

В. П. Нагребельний, В. Ф. Смолянюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази