Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО
   

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО

(франц. commandite, італ. accomandita, первісно — схов, внесок) — вид господарського товариства, до якого входять учасники і вкладники. Учасник К. т. несе відповідальність солідарну за борги т-ва всім своїм майном, а відповідальність вкладника обмежується вкладом у майно т-ва. К. т. є юрид. особою і діє на підставі установчого договору. Статуту К. т. не має.

Вкладник може вступити до К. т., зробивши грош. або матеріальний внесок. Сукуп. розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50 % майна т-ва, зазначеного в установчому договорі. На момент реєстрації т-ва вкладник повинен внести не менше 25 % свого внеску. Вкладники мають право: діяти від імені К. т. тільки в разі наявності довіреності і згідно з нею; вимагати першочерг. повернення вкладу (раніше, ніж учасникам з повною відповідальністю) у разі ліквідації т-ва; вимагати подання їм річних звітів і балансів, а також забезпечення можливості перевірки правильності їх складання. Учасник К. т. має такі ж права та обов'язки, як і учасник повного товариства. Управління справами К. т. здійснюють тільки учасники з повною відповідальністю. Якщо вкладник К. т. укладає угоду від імені та в інтересах т-ва без відповідних повноважень, то в разі схвалення його дій т-вом він разом з учасниками відповідає за угодою перед кредиторами всім своїм майном, на яке відповідно до зак-ва може бути звернено стягнення. У випадку, коли не буде одержано схвалення, вкладник відповідає перед третьою особою самостійно всім своїм майном, на яке відповідно до зак-ва може бути звернено стягнення. Крім заг. підстав ліквідації госп. товариств, К. т. ліквідується також у разі вибуття усіх учасників з повною відповідальністю. Наявні у К. т. грошові кошти, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті пращ найманих працівників т-ва і виконання обов'язків перед банками, бюджетом, ін. кредиторами, розподіляються у першу чергу між вкладниками для повернення їм їхніх вкладів, а потім між учасниками з повною відповідальністю у порядку і на умовах, передбачених цив. зак-вом та установчим договором. У разі недостатності коштів т-ва для повного повернення вкладникам їх вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками відповідно до їх частки у майні т-ва.

При вибутті усіх вкладників учасники з повною відповідальністю мають право замість ліквідації т-ва перетворити його в повне т-во (гл. 5 Закону України «Про господарські товариства», 1991).

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази