Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА
   

ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА

- спец, державна служба, що входить до системи органів Міністерства юстиції України, завданням якої є своєчасне, повне і неупереджене примус, виконання рішень судів та ін. органів відповідно до законів України. Основи організації та діяльності Д. в. с. визначені Законом України «Про державну виконавчу службу» (1998).

Органами Д. в. с. є Департамент Д. в. с. М-ва юстиції України, відділи Д. в. с. Головного управління юстиції М-ва юстиції України в АР Крим, обласних, Київ, та Севас-топ. міських управлінь юстиції; районні, міські (міст обл. значення), районні (у містах) відділи Д. в. с. відповідних управлінь юстиції. Структура, склад та функц. обов'язки органів Д. в. с. затверджуються у межах своїх повноважень М-вом юстиції України. Виконання рішень, перелік яких встановлено законом, покладається на державних виконавців районних, міських (міст обл. значення), районних (у містах) відділів Д. в. с.

М-во юстиції України через Департамент Д. в. с. здійснює добір кадрів, метод, керівництво діяльністю держ. виконавців, підвищення їх профес. рівня, фін. і матеріально-тех. забезпечення органів Д. в. с, розглядає скарги на дії держ. виконавців. Гол. управління юстиції М-ва юстиції України в АР Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі: організують виконання законів і здійснюють керівництво відділами Д. в. с, координують і контролюють їх діяльність; організують профес. підготовку та атестацію держ. виконавців, розглядають скарги на їх дії; заохочують держ. виконавців за успіхи в роботі та накладають стягнення за порушення ними труд, дис ципліни; відповідають за матеріально-тех. забезпечення

Д. В. С.

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази