Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЛОЧИННА ГРУПА
   

ЗЛОЧИННА ГРУПА

- сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, яка полягає у вчиненні суспільно небезпеч. діянь. Законод. визначення 3. г. в Україні не існує. У ст. 41 Кримінального кодексу України говориться, що вчинення злочину організованою групою є обставиною, яка обтяжує відповідальність. Проте ознаки, що характеризують групу, у статті не вказані. У крим.-правовій теорії 3. г. розглядається головним чином як особлива форма співучасті у злочинах незалежно від того, передбачені такі злочини в Особливій частині КК України чи ні. Традиційно 3. г. представляють як об'єднання двох і більше осіб, що попередньо зорганізувалися для вчинення одного або кількох злочинів. До найістотніших критеріїв розпізнавання та оцінки 3. г. належать: структура зв'язків учасників груп, злочину; характер цих зв'язків (випадковість або узгодженість відносин); ступінь згуртованості співучасників. До безпосеред. ознак 3. г. у працях з крим. права віднесені: в одних випадках — її попередня зорганізованість із злочинною метою і міцний взаємозв'язок співучасників, який встановлюється у процесі поперед, змови; в других — об'єднання групи з метою злочинної діяльності, наявність у ній орг. функцій і кер. ядра; в третіх — спільність злочинної мети, поглядів і намірів членів групи, а також її стійкість (упевненість у намірах, невідступність від поставленої мети). Під організованою 3. г., за роз'ясненням Верх. Суду України, слід розуміти стійке об'єднання двох і більше осіб, які спеціально зорганізувалися для спільної злочинної діяльності. На наявність цієї кваліфікуючої ознаки можуть, зокрема, вказувати: розроблений (навіть у заг. рисах) і схвалений учасниками групи план злочинної діяльності або вчинення конкретного злочину, розподіл ролей, наявність організатора (керівника), вербування нових членів, наявність заг. правил поведінки тощо (п. 26 пост. Пленуму ВС України «Про судову практику у справах про корисливі злочини проти приватної особи» від 25.XII 1992).

Літ.: Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. К, 1998; Зелинский А. Ф. Крим, психология. К, 1999.

В. І. Шакун.

 

Схожі за змістом слова та фрази