Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
   

АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

— рішення і висновки найвищого конст.-судового органу д-ви. Конституційний Суд України приймає свої рішення за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та ін. правових актів ВР України, актів Президента України, актів КМ України, правових актів ВР АР Крим (ст. 61 Закону «Про Конституційний Суд України», 1992). Суд може визнати правовий акт неконституційним у цілому або в окр. його частині. Якщо в процесі розгляду справи за конст. поданням чи конст. зверненням виявлено інші правові акти або окр. їх положення (крім тих, по яких відкрито провадження у справі), що не відповідають Конституції України і які впливають на відповідні рішення чи висновок, Конст. Суд визнає такі правові акти або окр. їх положення неконституційними. Конст. Суд дає висновки у справах з питань: офіц. тлумачення Конституції та ін. законів України; відповідності Конституції чинних міжнар. договорів України або тих міжнар. договорів, які вносяться до ВР України для одержання згоди на їх обов'язковість; дотримання конст. процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. В Конст. Суді приймаються рішення і робляться висновки поіменним голосуванням шляхом опитування суддів, які не мають права утримуватися від голосування. Рішення і висновки суду мотивуються письмово, підписуються окремо судцями, які голосували за чи проти їх прийняття, та оприлюднюються. Вони є остаточними і не підлягають оскарженню. Окр. думка судді, що підписав рішення чи висновок суду, викладається у письм. формі і додається до рішення чи висновку.

Рішення Конст. Суду містить: назву, дату і місце його прийняття, порядковий номер; персон, склад суддів, які брали участь у розгляді справи, перелік учасників суд. засідання; зміст конст. подання; повну назву, дату прийняття, порядковий номер, за яким органом, посад, особою прийнято правовий акт, конституційність якого розглядається; положення Конституції України, якими керувався суд, приймаючи рішення; мотивувальну та резолютивну частини; обов'язкове зазначення того, що рішення Конст. Суду є остаточним й оскарженню не підлягає. Висновок суду містить: назву, дату і місце складання висновку, його номер; персон, склад суддів, які брали участь у розгляді справи; перелік учасників суд. засідання; зміст конст. подання (конст. звернення); положення Конституції України, якими керувався суд при підготовці висновку; мотивувальну і резолютивну частини; обов'язкове зазначення того, що висновок суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Рішення і висновки Конст. Суду підписуються не пізніше 7 днів з часу їх прийняття. Офіційно оприлюднюються наступного роб. дня після їх підписання. Разом з окр.

думкою суддів публікуються у «Віснику Конституційного Суду України» та ін. офіц. виданнях. А. Й. Міллер.

 

Схожі за змістом слова та фрази