Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
   

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

(АСУ) — система управління, що функціонує на базі сучас. електронно-обчислювальної техніки для збирання, обробки і передавання управлін. інформації. За своїм призначенням, характером функціонування АСУ поділяються на два осн. види. До першого з них належать системи організаційного (адміністративного) управління, тобто управління людьми та їх колективами з використанням відповідної техніки. Це АСУ вироб. об'єднань і самост. підприємств, галузеві і спеціаліз. АСУ тощо. Другий вид АСУ — системи управління технол. процесами. Функціонуючи на одному об'єкті, обидва становлять єдину орг.-технол. АСУ. Вона — надійний засіб підвищення ефективності управління на основі багаторазового прискорення процесів переробки інформації, створення та інтенсивного використання необхід. банків даних, застосування багатоваріантних розраху нків при прийнятті управлін. рішень тощо. Важлива й роль АСУ правовою інформацією. Вони створюють дод. можливості для підвищення якості законодавства, правової культури гр-н і служб, осіб, а отже, і для забезпечення правопорядку В країні. В.Л. Наумов.

 

Схожі за змістом слова та фрази