Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕНЦІЯ МОП ПРО ПРИМУСОВУ ЧИ ОБОВ'ЯЗКОВУ ПРАЦЮ 1930
   

КОНВЕНЦІЯ МОП ПРО ПРИМУСОВУ ЧИ ОБОВ'ЯЗКОВУ ПРАЦЮ 1930

Конвенція про примусову працю 1930 — міжнар.-правовий документ, прийнятий 28.VI 1930 Ген. конференцією Міжнародної організації праці (МОП) у м. Женеві (Швейцарія). Набула чинності 1.V 1932. Станом на 1999 Конвенцію ратифікували 150 держав, у т. ч. Україна (9.VI 1956). Складається з преамбули і 33 статей. Спрямована насамперед на заборону примус, праці в колоніях і залежних країнах та на територіях, де вона широко використовувалася упродовж тривалого часу. Вперше поклала на д-ви, які її ратифікують, фундам. обов'язок «скасувати застосування примусової чи обов'язкової праці у всіх її формах в якомога коротший строк» (п. 1 ст. 1). Термін «примусова чи обов'язкова праця» означає будь-яку роботу або службу, що її вимагають від певної особи під загрозою покарання. Оскільки для здійснення положень Конвенції передбачено перехід, період, то значна кількість статей стосувалася не заборони примус, праці, а лише її регламентації і в певних галузях економіки. Крім того, допускалося застосування примус, праці в таких сферах людської діяльності: 1) обов'язкова військ, служба; 2) деякі види цив. служби; 3) виправні роботи; 4) роботи, необхідність яких зумовлена надзв.

обставинами; 5) дрібні сільськогосп. роботи (п. 2 ст. 2). Фактично Конвенція категорично заборонила застосування примус, праці лише на підзем. роботах у шахтах (ст. 21). В ін. галузях пром-сті, хоч і на перехід, період, все ж допускала її «законне» застосування. Такий висновок випливає, зокрема, зі ст. 25, яка передбачає крим. відповідальність тільки за незаконне притягнення до примус, чи обов'язкової праці, а також з ін. статей, в яких йдеться про регламентацію примус, праці, а не про її негайне скасування.

Конвенція, однак, стала важливою віхою у справі ліквідації такого анахронізму історії, як примус, праця. її положення були розвинені в Конвенції МОП про скасування примусової праці 1957. В ній передбачено скасування всіх видів примус, праці: 1) як засобу політ, впливу чи виховання або як міри покарання за наявність або вияв політ, поглядів чи ідеол. переконань, протилежних встановленій соціальній чи політичній системі; 2) як методу мобілізації і використання роб. сили для потреб екон. розвитку; 3) як засобу підтримання труд, дисципліни; 4) як засобу покарання за уча сть у страйку; 5) як засобу дискримінації за ознаками расової, нац. чи соціальної належності або вірування.

Літ.: Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнар. організацією праці. 1919-1964, т. 1. Женева. 1999.

Ю. І. Нипорко, М. П. Стадник, Г. С. Фединяк.

 

Схожі за змістом слова та фрази