Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНИСЬКИЙ
   

КОНИСЬКИЙ

Георгій [світське ім'я — Григорій; 20.ХІ(1.ХІІ) 1717, м. Ніжин, тепер Черніг. обл. — 13(24). ІІ 1795, м. Могильов, тепер Білорусь] — укр. педагог, письменник, церк. і громад.-культур. діяч. Із старовинного укр. козац. роду. Поч. освіту здобув у полковій школі. Закін. 1743 Київ, академію «з особливою похвалою», залишений у ній для підготовки до викладай, роботи. 1744 прийняв чернецтво. З 1745 — викладач філософії, поетики і богослов'я, професор, з 1747 — префект, а в 1751—55 — ректор Київ, академії. 1755 висвячений на білоруського єпископа з кафедрою у Могильові і став фактично першоієрархом правосл. церкви на землях Правобереж. України та Білорусі, які входили до складу Речі Посполитої. У 1767 — член змішаної рос.-польс. комісії з розробки і підготовки тексту договору «вічної дружби і гарантій» між Росією і Польщею, укладеного у Варшаві 13(24).II 1768. Був призначений президентом створеного за цим договором двостор. (апеляційного) суду у складі представників католиків і православних, що засідав у Варшаві, для розгляду спорів між католиками, православними та уніатами з питань віри і релігії. Після приєднання Могильова до Росії (1772) К. залишився на посаді єпископа; 1783 одержав сан білоруського архієпископа, був уведений до складу Синоду.

КОНИСЬКИЙ Георгій - leksika.com.ua

Осн. праці К. — з історії церкви і церк. права в Україні та Білорусі: «Права і вольності жителів Корони польської та Великого князівства Литовського, які сповідуючим грецьку релігію служать» (1767), «Записки про те, що в Росії до кінця XVI ст. не було жодної унії з Римською церквою» (опубл. 1847) та ін. К. вважається одним з імовірних авторів «Історії Русів».

Тв.: Собр. соч., ч. 1—2. СПб., 1835; История Русов, или Малой России. М., 1846; Слова и речи. Могилев. 1892; Філос. тв., т. 1-2. К., 1990.

Літ.: Колосов Н. А. Георгий Конисский, архиепископ белорусский. М., 1895; Сребницкий И. А. К биографии Георгия Конисского.

В кн.: Сб. Истор.-филол. общества при Ин-те кн. Безбородко в Нежине, т. 1. К.. 1896; Кашуба М. В. Георгий Конисский. М., 1979; її ж. Георгії! Кониський — світогляд та віхи життя. К., 1999.

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази