Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow севе-семе arrow СЕМАНТИЧНИЙ ІДЕАЛІЗМ
   

СЕМАНТИЧНИЙ ІДЕАЛІЗМ

— суб'єктивно-ідеалістичний напрям у сучасній буржуазній філософії (гол. чин. у США); різновид неопозитивізму. Виник у 30-х рр. 20 ст. на грунті абсолютизації проблем семантики в логіці, особливо проблем мови, аналізу відношення між знаком (словом) і його змістом. С. і. ігнорує об'єктивне походження змісту слова, вважаючи його довільно прийнятим людьми. За С. і. зміст мови відображає не об'єктивно існуючу реальну дійсність, а факти суб'єктивного досвіду людей. С. і. заперечує реальне значення заг. понять, наук. теорій. Абсолютизуючи відносну незалежність логіко-синтаксичної структури мови від її змісту, можливість оперувати словами в певних межах незалежно від їхнього змісту (в математичній логіці, кібернетиці), семантичні ідеалісти неминуче приходять до відриву змісту науки від її об'єктивної основи — реального світу. На їхню думку, зміст наук. знання є наслідком прийняття довільної угоди (конвенції) між людьми (див. Конвенціоналізм). Тим самим С. і. заперечує наявність об'єктивної істини, що зумовлює його реакційну спрямованість.

 

Схожі за змістом слова та фрази