Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СЛУЖБОВЕ ПІДРОБЛЕННЯ
   

СЛУЖБОВЕ ПІДРОБЛЕННЯ

- злочин, що полягає у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ін. підробленні док-тів, а також у складанні й видачі завідомо неправдивих док-тів (ст. 366 КК України). Предметом цього злочину може бути лише офіц. док-т. Офіційними необхідно визнавати док-ти, що складаються і видаються служб, особами від імені органів держ. влади, органів місц. самоврядування, об'єднань гр-н, а також підприємств, установ і організацій, які посвідчують конкр. факти і події, що мають юрид. значення, складені належ, чином за формою і мають необхідні реквізити (штамп, печатку, номер, дату, підпис). Приватні док-ти також можуть бути офіційними, якщо вони складені, напр., нотаріусом або передані гр-нином для зберігання або використання до держ., колект. чи приватних підприємств (приватизац. сертифікат, зем. бона, житл. чек, довіреність на одержання зарплати, управління трансп. засобом та ін.). С. п. може бути вчинено в чотирьох формах. Внесення до офіц. док-та неправдивих відомостей означає включення до нього даних, що не відповідають дійсності повністю або частково. Підроблення док-тів передбачає часткову чи повну заміну змісту дійсного док-та шляхом, напр., підчистки, витравлення тощо. Спосіб підроблення док-тів (дописка, підчистка, заміна тексту чи окр. слів, дати, підпису чи ін. реквізити?) для кваліфікації діяння як С. п. значення не має. Складання неправдивих док-тів — це внесення до док-та, який зовні оформлено правильно, відомостей, що не відповідають дійсності повністю або частково. Видача неправдивих док-тів — це надання або випуск служб, особою док-тів, зміст яких повністю чи частково не відповідає дійсності й які були складені цією ж або ін. служб, особою (напр., надання певним особам завідомо фіктив. довідок).

Якщо С. п. виступало способом вчинення ін. злочину, такі дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів — як С. п. і відповідний вчинений злочин (викрадення, обман покупців та замовників тощо).

У тому випадку, коли С. п. є осн. ознакою ін. злочину (напр., притягнення завідомо невинного до крим. відповідальності) або створює спец, склад злочину (скажімо, підроблення виб. док-тів), за правилами конкуренції норм відповідальність настає лише за спец, злочин. С. п. вважається закінченим з моменту внесення служб, особою до офіц. док-та неправдивих відомостей незалежно від дальшого його використання, а при видачі док-та — з моменту його передачі заінтерес. особі. Суб'єктом цього злочину може бути лише служб, особа. С. п. вчиняється з прямим умислом. Кваліфікуючою ознакою С. п. є спричинення тяжких наслідків. За вчинення С. п. (ст. 366 КК) крим. закон передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

М. І. Мельник.

 

Схожі за змістом слова та фрази