Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МІЖНАРОДНЕ БЮРО МІР І ВАГ
   

МІЖНАРОДНЕ БЮРО МІР І ВАГ

(Bureau international des poids et mesures), МБМВ (BIPM) — міжнар. міжуряд. організація. Має статус наук, ін-ту і функціонує у галузі метрології. Утв. 1875 на підставі відповідного положення Метричної конвенції 1875. Росія брала участь у МБМВ з 1875, СРСР - з 1925 після приєднання до Метрич. конвенції. Станом на 2000 у складі МБМВ налічується 48 країн і 1 асоційований член. Гол. метою бюро є утворення і забезпечення у міжнар. масштабі єдиної системи мір та організація міжнар. досліджень з метрології, а саме: установлення та зберігання осн. міжнар. нормальних прототипів і еталонів мір та ваг, виготовлення копій з них для держав-користувачів, дослідження і порівняння цих копій, порівняння еталонів неметрич. мір та ваг з метрич. еталонами, які слугують дія визначення точності, визначення фіз. одиниць та ін. Осн. формою організації діяльності МБМВ є ген. конференція з мір і ваг у складі представників усіх держав — сторін Метрич. конвенції. Вона скликається не рідше одного разу на 4 роки і є найвищим органом по встановленню одиниць фіз. величин. Має на меті «обговорення і прийняття необхідних заходів для розповсюдження та вдосконалення метричної системи». Заслуховує звіти про діяльність МБМВ. приймає рішення з метрол. питань. Кер. орган МБМВ — Міжнар. комітет мір і ваг. Він збирається на свої сесії, як правило, раз на рік і діє у складі представників (експертів) 18 країн, обраних ген. конференцією держав — учасниць Метрич. конвенції. Комітет обирає зі свого складу президента і секретаря, призначає директора бюро. Діють також 8 консультат. к-тів з: електрики (утв. 1927); фото- (1935) та радіометрії (1971); термометрії (1937); дефініції метра (1952); дефініції секунди (1956); еталонів для вимірювання іонізуючих випромінювань (1960); одиниць (1964); маси та уявних величин (1980). Бюро провадить метрол. дослідження, зберігає еталони Міжнар. системи одиниць, видає журн. «Metrologia». Місцеперебування — м. Париж (Франція).

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази