Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОМПОНІЙ
   

ПОМПОНІЙ

Секст (рр. нар. і см. невідомі) — рим. юрист 2 ст. Біогр. дані про П. не збереглися. Належав до школи сабініанців. Займався теор. розробкою цивільного права. Його численні твори (понад 150) відомі переважно з цитат та фрагментів у працях наст, авторів. Автор праць з історії рим. права та юриспруденції, стислих довідників для викладання, трьох великих коментарів до праць Муція Сцеволи і Сабіна з цив. права, а також коментарів до едиктів преторів та едилів. Характерними рисами творчості П. є чіткість і лаконічність формулювань, особливий інтерес до історії права, широта висвітлення питань як давньої, так і сучасної йому юрид. л-ри.

П. приділяв увагу розробці права народів, що означало право, спільне для всіх народів, а також, певною мірою, право міжнародного спілкування (сам термін «міжнародне право» у римлян відсутній). Обстоював недоторканність послів ворога. На думку П., «коли хто-небудь вдарить посла ворога, ця дія визнається такою, що суперечить праву народів, оскільки посли вважаються святими. Тому, якщо в нас були посли якогось народу й їм було оголошено війну, то вони залишаються вільними, бо це відповідає праву народів». При цьому під «ворогами» П. розумів лише тих, кому Рим публічно оголосив війну або хто сам публічно оголосив війну Риму. Про практ. діяльність П. свідчать кілька його розрізнених відповідей, що збереглися, на юрид. запитання приват, осіб. Особливе значення має великий уривок «Liber singularis enchiridii», який займає майже весь 2-й титул 1-ї книги Дигестів (Пандектів) Юстиніана, де викладено історію рим. права та рим. юриспруденції.

Літ.: Дигесты Юстиниана. М., 1984; История политических и правовых учений. М., 1999.

В. I. Тимошенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази