Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАТУВАННЯ
   

КАТУВАННЯ

тортури — умисне заподіяння ін. особі фіз. і моральних страждань, пов'язане з особливим мученням потерпілого. ООН прийняла Декларацію про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських і таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1975. У вказаному док-ті такі дії кваліфікуються як порушення прав та осн. свобод людини.

На 39-й сесії ГА ООН було схвалено текст Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 (ра-тиф. Україною 26.1 1987). Ця Конвенція визнає К. злочином і зобов'язує країни-учасниці переслідувати та карати винних у його скоєнні. У ст. 1 Конвенції зазначено: «Для цілей цієї Конвенції термін "катування" означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне спричиняються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дію, яку вчинила вона або третя особа чи у вчиненні якої вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що грунтується на дискримінації будь-якого характеру, коли такий біль або страждання спричиняються державною посадовою особою чи іншою особою, що виступає як офіційна особа, або за їхнім підбурюванням, або з їх нього відома чи мовчазної згоди. До цього визначення не включаються біль або страждання, які виникають внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи спричиняються ними випадково». Згідно з док-том ні накази вищого керівництва, ні надзв. обставини не можуть слугувати виправданням застосування К. Відповідно до ст. 17—20 Конвенції з 1.1 1988 почав функціонувати Комітет проти катувань. Від 1981 під егідою ООН діє Добровільний фонд захисту жертв катування, який надає гуманіт., юрид. і фін. допомогу особам, що постраждали від К. Прийняті ООН «Принципи медичної етики» (1982) регламентують норми поведінки мед. персоналу, зокрема психіатрів, щодо ув'язнених і затриманих та передбачають захист останніх від К. Укр. крим. зак-во містить норми про відповідальність за дії, що підпадають під ознаки К. Так, ч. 2 ст. 101 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер мучення або мордування. Згідно із ч. 2 ст. 107 КК відповідальність настає за насильн. дії, які завдали фіз. болю, що мають характер мордування. Обтяжує відповідальність перевищення влади або посад, повноважень, якщо воно, зокрема, супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями (ч. 2 ст. 166 КК). Згідно з Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень (затв. М-вом охорони здоров'я України 17.1 1995) мордуванням називаються дії, пов'язані з багаторазовим чи тривалим заподіянням особливого фіз. болю (щипання, биття батогом чи нагайкою, спричинення численних, але невеликих ушкоджень тупими чи гостроколючими предметами, вплив терміч. факторів тощо). ВС України у справі про обвинувачення особи у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження зазначив, що мучення і мордування — це дії, спец, метою яких було заподіяти тяжкі тілесні ушкодження, поєднані з особливо сильним болем чи тяжкими фіз. та моральними стражданнями потерпілого. Питання про те, чи були певні дії мученням або мордуванням, вирішують не суд.-мед. експерти, а органи поперед, слідства і суд.

Літ.: Міжнар. договори України, т. 1. 1986-L990. К., 1997.

А. А. Музика.