Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
   

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

— колегіальний, постійно діючий держ. орган. Утв. відповідно до пост. ВР України «Про склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» від 15.XIІ 1994 з метою забезпечення свободи слова і масової інформації, прав та закон, інтересів споживачів (телеглядачів і радіослухачів), виробників і розповсюджувачів масової, звукової, візуальної, аудіовізуальної інформації і даних, розробки і здійснення держ. політики ліцензування телерадіомовлення, рац. використання природно обмеженого радіочастот, ресурсу д-ви, реалізації та контролю за додержанням зак-ва України у сфері телебачення і радіомовлення. Діє відповідно до Закону «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (1997). За цим законом основними завданнями Н. р. У. з п. т. і р. є: захист прав гр-н на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань; забезпечення виконання телерадіоорганізаціями вимог нац. зак-ва у сфері телебачення і радіомовлення, реклами, автор, права і суміжних прав та контроль за його додержанням; участь у реалізації держ. політики у сфері телебачення і радіомовлення; розробка та здійснення держ. політики ліцензування телерадіомовлення; контроль за формуванням, рац. розміщенням та виконанням держ. замовлення нац. теле- і радіокомпаніями та ін. телерадіоорганізаціями; розгляд у встановленому порядку заяв телерадіоорганізацій на отримання ліцензій; видача на конкурс, основі ліцензій; контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями умов ліцензії; гармонійний розподіл та контроль за ефективним використанням радіочастот, ресурсу д-ви; застосування у межах повноважень заходів адм. характеру щодо телерадіоорганізацій — порушників зак-ва; сприяння нац. телерадіовиробникам та їх організаціям у становленні та розвитку, їхній діяльності щодо створення нац. конкурентоспроможної продукції, на освоєння нових ринків її реалізації, входження України у світ, інформ. простір; здійснення держ. реєстрації аудіовізуальних ЗМІ (телерадіоорганізацій) як суб'єктів і нформ. діяльності; недопущення монополізації аудіовізуальних ЗМІ тощо.

Рада має право: розробляти положення, правила та інструкції, які є обов'язковими для виконання телерадіоорганізаціями; визначати стандарти та норми тех. якості телерадіопрограм і обладнання, максимально граничні тарифи на оренду тех. засобів мовлення; мінімальні рівні розцінок за рекламу по загальнонаціональних і суспільному каналах мовлення за погодженням з Мінфіном України, створювати і утримувати Нац. архів та музей телебачення і радіомовлення України; здійснювати перевірку діяльності телерадіоорганізацій щодо умов та порядку використання каналів мовлення; отримувати від усіх телерадіоорганізацій док-ти, відомості та положення щодо їх діяльності відповідно до зак-ва України, а також щорічний аудитор, висновок про госп. діяльність; розглядати справи про порушення телерадіоорганізаціями зак-ва України та умов, зазначених у ліцензії, і, незалежно від тяжкості порушення, повторюваності та ступеня потенц. небезпеки, вживати за результатами розгляду такі міри покарання: оголошувати попередження, застосовувати штрафні санкції, тимчасово (строком до

2 місяців) зупиняти дію ліцензії, подавати до суду справи про позбавлення ліцензії телерадіоорганізації, передавати справи про порушення зак-ва про телебачення і радіомовлення на розгляд прокуратури, суду чи госп. суду.

Н. р. У. з п. т. і р. складається з 8 осіб: 4 члени призначаються ВР України і 4 — Президентом України. Раду очолює голова, який обирається її членами таєм. голосуванням за спільним поданням ВР України та Президента України. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 6 її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо протокол з цим рішенням підписано в ході засідання всіма членами Ради, котрі брали участь у голосуванні. Лише на засіданнях Н. р. У. з п. т. і р. розглядаються питання: обговорення проектів законів та ін. нормат. актів і розробка пропозицій щодо вдосконалення зак-ва; затвердження Регламенту Нац. ради, положень, рекомендацій, правил та інструкцій; затвердження щоріч. звіту; видача ліцензій; застосування штраф, санкцій; планування роботи, затвердження штат, розкладу апарату та положень про його структурні підрозділи; внесення телерадіоорганізацій до Держ. реєстру телерадіоорганізацій України; визначення розміру грош. (ліцензійного) збору за ліцензії; визначення стандартів та норм тех. якості телерадіопрограм; визначення максимально гранич. тарифів на оренду тех. засобів мовлення; визначення гранич. розмірів розцінок за рекламу, що поширюється по загальнонаціональних та суспільному каналах мовлення; визначення порядку використання коштів грош. (ліцензійного) збору. Н. р. У. з п. т. і р. підзвітна ВР України та Президенту України.

В. О. Горобцов.

 

Схожі за змістом слова та фрази