Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow в arrow ВИТРАТИ
   

ВИТРАТИ

- 1. Витрати, насамперед грошові, на купівлю товарів і послуг. 2. Витрати, здійснені для досягнення мети, наприклад, витрати на виробництво певних товарів. Усі витрати фірми, необхідні їй щоразу при черговому новому циклі кругообігу капіталу (фондів) у межах простого відтворення. 3. Сума, витрачена на оплату товарів і послуг, яка, таким чином, більше не є активом організації-покупця. У результативному звіті про прибутки і збитки витрати відображаються як відрахування з доходу. 4. Сума коштів, витрачених найманим робітником для виконання дорученої роботи. 5. Витрати на певні товари і послуги за певний період часу, що відображаються в бухгалтерському обліку як "повні витрати". 6. Прямі витрати на виробництво товарів і послуг, що включають витрати на придбання сировини й робочої сили, необхідних для виробництва одиниці товару. 7. Витрати плюс втрати.

В. бухгалтерські - витрати фірми, що мають явний характер і знаходять відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Поділяються на постійні і змінні витрати. В. валові - загальна сума всіх постійних і змінних витрат. Грошове вираження економічних витрат, пов'язаних з відвідувачами якої-небудь території за певний період часу, без обліку яких-небудь вигод, пов'язаних з цими відвідувачами. В. непрямі - накладні витрати: витрати на зміцнення й обслуговування виробництва. В. обігу - поточні витрати на процес обігу виробленої продукції: торговельні витрати; витрати транспортування і т. ін. В. змінні - витрати фірми, прямо пропорційно залежні від обсягу продукції, що випускається, й обсягу продажу. До перемінних витрат належать: витрати на заробітну плату; витрати на сировину, матеріали, паливо, енергію; податок з продажу; витрати на рекламу; транспортні витрати; торговельно-комісійні витрати; поштові та телеграфні витрати тощо. В. постійні - витрати фірми, що практично не залежать від обсягу випущеної продукції та обсягу продажу. До постійних витрат належать: амортизаційні відрахування; утримання управлінського апарату; оплата відсотків за одержані фірмою позики; податки на нерухомість; страхові внески; виплати за орендовані приміщення та ін. В. граничні - приріст витрат фірми, об'єктивно необхідні їй для виробництва однієї додаткової одиниці продукту. В. п р я м і - витрати на придбання сировини й робочої сили, необхідних для виробництва одиниці продукції. В. соціальні - загальні витрати, пов'язані з яким-небудь видом діяльності, включаючи часткові й непрямі витрати. В. транзакційні - 1) витрати, які несе фірма щодо захисту своїх вигод в умовах ринкового господарства. Термін "транзакційні витрати" введений американським економістом Р. Коузом і відображає всезростаючу частку витрат, які фірма змушена робити в умовах поділу праці та ринкового господарства; 2) витрати на: пошук інформації про ціни, контрагентів, ринки збуту тощо; ведення переговорів, укладення контрактів, оформлення угод; визначення якості товарів, розробку стандартів, охорону фірмових знаків і торгових марок; визначення і захист прав власності, всього правового режиму за допомогою юридичної системи, а також втрати через некоректну поведінку контрагентів. В. приватні - витрати, які прямо здійснюють ті особи й організації, що їх генерують. В. економічні - сумарні витрати, які доводиться нести для досягнення економічного результату. Включають поряд з фактичними також і альтернативні витрати. Економічні витрати охоплюють всі бухгалтерські (явні) витрати, а також неявні витрати, або витрати втрачених можливостей. Ефективність В. у туризмі - економічний результат від реалізації конкретного продукту туристського порівняно з витратами на досягнення зазначеного результату: Е=є/р, де Е - ефективність; є - ефект виробництва; р - витрати.

 

Схожі за змістом слова та фрази