Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
   

ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

(ОПК), військово-промисловий комплекс — об'єднання виробників військової продукції, представників ЗС та частини адм. апарату держави, яке утворюється з метою координації зусиль у сфері н.-т. та матеріально-тех. забезпечення потреб нац. оборони. В Україні відповідно до Закону «Про внесення змін до Закону України "Про оборону України"» (2000) підготовка д-ви до оборони в мирний час включає розвиток військ.-пром. комплексу, створення сприятливих умов для мобілізац. розгортання галузей нац. економіки з метою в-ва озброєння, військ, техніки і майна в необхід. обсягах.

Указом Президента України від 14.VII 2000 утв. Держ. комісію з питань ОПК України як центр, орган викон. влади зі спец, статусом. її основні завдання: розробка і реалізація держ. політики у сфері функціонування та розвитку ОПК, відповідних воєнно-пром. та військ.-тех. державних програм; спрямування і координація діяльності центр, та місц. органів викон. влади у сфері реалізації оборонно-пром. політики; підготовка пропозицій щодо вдосконалення законод. врегулювання в оборонно-пром. сфері та щодо формування Держ. бюджету України з питань фінансування оборонно-пром. сфери, забезпечення виконання держ. оборон, замовлення, здійснення заходів з мобілізац. підготовки д-ви; контроль за цільовим та ефек-тив. використанням бюдж. та ін. коштів, що виділяються для забезпечення функціонування і розвитку ОПК, виконання держ. оборон, замовлення і заходів з мобілізац. підготовки д-ви; здійснення відповідно до зак-ва ін. контрольно-наглядових, а також регулятор, функцій, покладених на Держ. комісію з питань ОПК; розвиток міжнар. військ.-пром. і військ.-тех. співробітництва, підготовка та укладення міжнар. угод з цих питань. Крім цієї Комісії, у складі КМ України діє Комітет з питань оборони, ОПК та правоохор. діяльності, утворений Урядом 12.IX 2001.

Літ.: Білецький В. [та ін.]. Проблеми Збройних Сил, військ.-пром. комплексу України та цив. контролю за їх діяльністю. К., 1996; Боднарчук Р. Коли на ринку - зброя. «Політика і час», 1999, № 4.

В. Ф. Смолянюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази