Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІМУНІТЕТ СВІДКА
   

ІМУНІТЕТ СВІДКА

- звільнення у передбачених законом випадках особи, яка підлягає допиту як свідок, від обов'язку давати показання у крим. чи цив. справі. Відповідно до ч. 1 ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Згідно з п. 11 ст. 32 Кримінально-процесуального кодексу України близькими родичами є: батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки. Як роз'яснив Пленум ВС України в п. 20 пост. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосудця» від 1.ХІ 1996, «з урахуванням зазначеного конституційного положення члени сім'ї чи близькі родичі обвинуваченого, цивільного позивача або цивільного відповідача не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за відмову від цачі показань. У разі ж, коли зазначені особи поголились давати показання, вони несуть відповідальність за завідомо неправдиві показання». Якщо положення ч. 1 ст. 63 Конституції України не було роз'яснено свідкові перед допитом із засвідченням такого роз'яснення його підписом, то його показання повинні визнаватися судом оцержаними з порушенням закону, що має наслідком неприпустимість використання їх як засобу доказування.

І. с. може бути зумовлений виконанням служб, або профес. обов'язку зберігати держ., служб, чи профес. таємницю. Так, не можуть бути допитані як свідки захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного про обставини, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням ним обов'язків захисника; представник особи у цив. справі, представник потерпілого, цив. позивача і цив. відповідача у крим. справі про обставини, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням ним обов'язків представника (ст. 69 КПК, ст. 42 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 9, 10 Закону України «Про адвокатуру», 1992). За змістом ч. 5 ст. З Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991) не може бути допитаний як свідок священнослужитель про відомості, одержані ним при сповіді віруючих. Не зобов'язані давати свідчення глава дип. представництва іноз. д-ви в Україні, члени дип. персоналу, а також члени сімей зазначених осіб, які проживають разом з ними і не є громадянами України. Працівники коне, установи іноз. д-ви в Україні не зобов'язані давати показання з питань, пов'язаних з виконанням служб, обов'язків (п. 13, 14, 25 Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні). Таким чином, І. с. цих осіб випливає з їх дип. недоторканності і коне, імунітету.

Літ.: Штефан М. Й. Цив. процес. К., 1997; Постанови Пленуму Верх. Суду України в крим. справах (1973-1998). К., 1998; Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України. К., 1999.

В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази