Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow СЕКТОР ДЕРЖАВИ І ПРАВА АН УРСР
   

СЕКТОР ДЕРЖАВИ І ПРАВА АН УРСР

- н.-д. юрид. установа, що діяла у складі АН УРСР упродовж 1949—69. Утв. відповідно до постанови РМ УРСР від 6.У 1949 і постанови Президії АН УРСР від 13.У 1949. Президія АН УРСР 16.У 1949 затв. положення про Сектор. Ним установлювалося, що Сектор є самостійною н.-д. одиницею у системі Відділення сусп. наук АН УРСР. Осн. завданнями Сектора визначено всебіч. розвиток прав, науки в УРСР і теор. узагальнення діяльності державних органів республіки.

Завідувачем Сектора було призначено В. М. Корецького, а вченим секретарем — Б. М. Бабія. 1949 сформувався поч. склад наук, колективу з 7 осіб. Крім В. М. Корецького та Б. М. Бабія, до Сектора увійшли п'ять молодших наук, співробітників — Л. В. Бичкова, М. П. Діденко, М. К. Михайловський, Л. Л. Потарикіна, Є. А. Тихонова. У 1952 почала діяти вчена рада Сектора. Згодом зросла кількість наук, співробітників, розширилася тематика досліджень. 1965 у складі Сектора утв. перші н.-д. відділи: а) теор. і конст. проблем Рад. д-ви (завідувач Б. М. Бабій); б) проблем держ. і госп. управління (А. П. Таранов); в) дослідження причин і розробка заходів щодо запобігання злочинності (І. П. Лановенко); г) проблем міжнар.-правової діяльності УРСР і порівняльного державознавства (В. М. Корецький).

Наприкінці 1968 у С. д. і п. АН УРСР працювало понад 40 наук, співробітників. За майже 20 років діяльності науковці Сектора підготували і видали бл. 100 моногр. праць і багато ін. наук, продукції з питань держ.-прав. будівництва. Серед монографій — великі колект. праці «Політична організація суспільства» (за ред. В. М. Корецького) та «Історія держави і права Української РСР (1917-1967)» (за ред. Б. М. Бабія). Сектор налагодив зв'язки з правоохор. та ін. держ. органами, провів ряд наук, конференцій, виступав координатором юрид. досліджень у республіці. Як за обсягом, так і за характером н.-д. роботи Сектор наприкінці 60-х pp. наблизився до статусу академ. НДІ. Зважаючи на це, РМ УРСР 12.VI 1969 ухвалила пост. «Про створення Інституту держави і права Академії наук УРСР». На підставі цього акта 24.VI 1969 Президія АН прийняла відповідну постанову. Базовою установою для утворення Ін-ту став С. д. і п. АН УРСР.

Див. також Інститут держави і права імені

B. М. Корецького НАН України.

Літ.: Юрил. наука і освіта на Україні. К., 1992; Ін-т д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України. 1949- 1999. К, 1999.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази