Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІСОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ
   

ЛІСОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ

-сукупність усіх лісів України, незалежно від того, в чиєму користуванні вони перебувають. За рад. часів існував Єдиний держ. лісовий фонд СРСР, основою якого були виключна держ. власність на ліси, а також неподільність цього фонду. Закон про ліси УРСР 1923 давав таке визначення ліс. фонду: «Усі ліси і землі, призначені на вирощування деревини й на потреби лісового господарства, відмежовані в установленому порядку від земель іншого призначення, становлять власність Робітничо-Селянської Держави та складають Єдиний державний лісовий фонд». ЛК УРСР 1979 теж грунтувався на концепції існування Єдиного держ. лісового фонду СРСР. Л. ф. України за чинним зак-вом, насамперед за Лісовим кодексом України, включає зем. ділянки ліс. фонду, а саме: а) лісові (як укриті, так і не вкриті ліс. рослинністю, але підлягають залісненню, а також зайняті ліс. шляхами, просіками, протипожеж. розривами); б) нелісові (зайняті спорудами, що пов'язані з веденням ліс. г-ва, трасами ліній електропередач, продуктопроводів; підзем. комунікаціями; сільськогосп. угіддями, наданими для потреб ліс. г-ва; болотами, водоймами у межах зем. ділянок ліс. фонду, наданих для потреб ліс. г-ва). Ліс. фонд є власністю д-ви (ст. 6 ЛК). Від імені д-ви ліс. фондом розпоряджається ВР України, яка може делегувати свої повноваження в цій галузі відповідним радам. Ради у межах своєї компетенції надають зем. ділянки Л. ф. України у пост, користування або вилучають їх у порядку, визначеному Земельним кодексом України і Л К України. Зем. ділянки ліс. фонду надаються у тимчас. користування без їх вилучення у пост, користувачів.

До Л. ф. України не включаються: усі види зелених насаджень у межах нас. п., що не віднесені до категорії лісів; окр. дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосп. угіддях, садибах, присадиб., дачних і садових ділянках. Питання створення, охорони і використання насаджень, що не належать до ліс. фонду, регулюються ін. законод. актами, насамперед Законом України «Про рослинний світ» (1999).

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази