Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВЕТЕРАНИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
   

ВЕТЕРАНИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

-військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі (у Збройних Силах України, Національній гвардії України, Прикордонних військах України, Службі безпеки України, військах Цивільної оборони України, внутрішніх військах МВС України, Управлінні державної охорони України, ін. військових формуваннях, створених відповідно до чинного законодавства країни) 25 і більше років у календ. обчисленні і звільнені в запас або відставку відповідно до законодавства України чи кол. СРСР, а також інваліди І і II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузій, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військ, служби. Згідно із законодавством [Закон України «Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист» (1998) та ін.] В. в. с. і членам їхніх сімей надаються такі пільги:

а) користування після звільнення з військ, служби поліклініками (госпіталями), до яких вони були прикріплені;

б) переважне право на забезпечення санат.-кур. лікуванням;

в) 50-відсоткова знижка плати за житлову площу, комунальні послуги;

г) право на першочерг. вступ до житл.-буд. (житл.) кооперативу або одержання зем. ділянки для індивід, житл. буд-ва в нас. пунктах, обраних ветеранами для проживання;

д) першочерг. відпуск місц. буд. матеріалів на буд-во індивід, житлових будинків і кап. ремонт житла тощо.

За В. в. с, які звільнені з військ, служби та обрали для проживання тер. держави — учасниці СНД, а також за членами їхніх сімей зберігається рівень прав і пільг, встановлений нормат. актами кол. СРСР, нормами міжнар. права і положеннями Угоди між державами — учасницями СНД про соціальні та правові гарантії для військовослужбовців, осіб, звільнених з військ, служби, і членів їхніх сімей від 14.11 1992.

Є. Я. Кравець.

 

Схожі за змістом слова та фрази