Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
   

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

- один з видів нац. безпеки, важлива функція д-ви. І. б. У. означає: законод. формування держ. інформ. політики; створення відповідно до законів України можливостей досягнення інформ. достатності для ухвалення рішень органами держ. влади, гр-нами та об'єднанням гр-н, ін. суб'єктами права в Україні; гарантування свободи інформ. діяльності та права доступу до інформації у нац. інформ. просторі України; всебічний розвиток інформ. структури; підтримка розвитку національних інформ. ресурсів України з урахуванням досягнень науки і техніки та особливостей духовно-культур. життя народу України; створення і впровадження безпечних інформ. технологій; захист права власності всіх учасників інформ. діяльності в нац. просторі України; збереження права власності д-ви на стратег, об'єкти інформ. інфраструктури України; охорону державної таємниці, а також інформації з обмеженим доступом, що є об'єктом права власності або об'єктом лише володіння, користування чи розпорядження д-вою; створення заг. системи охорони інформації, зокрема охорони держ. таємниці, а також ін. інформації з обмеженим доступом; захист нац. інформ. простору України від розповсюдження спотвореної або забороненої для поширення зак-вом України інформ. продукції; встановлення зак-вом режиму доступу іноз. держав або їх представників до нац. інформ. ресурсів України та порядку використання цих ресурсів на основі договорів з іноз. д-вами; законод. визначення порядку поширення інформаційної продукції зарубіжного виробництва на тер. України.

І. б. У. забезпечується Конституцією України, Законами України «Про інформацію» (1992), «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (1992), «Про телебачення і радіомовлення» (1993), «Про авторське прав о та суміжні права» (1993), «Про державну таємницю» (1994), «Про захист інформації в автоматизованих системах» (1994), «Про інформаційні агентства» (1995), «Про зв'язок» (1995), «Про рекламу» (1996), «Про видавничу справу» (1997), «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (1997) та ін. законодавчими актами, а також міжнародними договорами і конвенціями в галузі свободи слова та інформаційної діяльності, ратифікованими Україною.

Порушення зак-ва про І. б. У. тягне за собою дисциплінарну, адм., цив.-правову або крим.

Відповідальність.

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази