Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛУКАШЕВИЧ
   

ЛУКАШЕВИЧ

Віталій Григорович (7.1 II 1948, Київ) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1993, професор з 1998, з. ю. України з 1999." Закін. 1975 Київ. ВШ МВС СРСР. Працював у цьому вузі: нач. кабінету каф. криміналістики, ад'юнкт, викладач, ст. викладач, доцент каф. криміналістики, заст. начальника ф-ту з підготовки керівників серед, ланки органів внутр. справ України. З 1992 — нач. Респ. навч.-метод, центру МВС України. З 1994 — перший проректор Запоріз. юрид. ін-ту МВС України. Л. — член кількох спеціаліз. вчених рад з присудження вч. звань. Відп. редактор «Вісника Запорізького юридичного інституту МВС України», гол. редактор тем. зб. наукових праць Запоріз. юрид. ін-ту «Інформаційні технології та захист інформації». Досліджує проблеми крим. процесу, криміналістики, юрид. психології, правоохор. діяльності. Осн. праці: «Спеціалізований курс криміналістики» (1987), «Тактика спілкування слідчого з учасниками окремих слідчих дій» (1989), «Криміналістична версія: гносеологічний, логічний і психологічний аспекти» (1991), «Інтеграція сучасного наукового знання і тенденції побудови окремих криміналістичних теорій» (1992), «Криміналістична теорія спілкування: постановка проблеми, методика дослідження, перспективи використання» (1993), «Методологія правових досліджень: багаторівневість поняття» (1996), «Правоохоронна діяльність органів внутрішніх Справ» (1998).

Лукашевич В.Г. - leksika.com.ua

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази