Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОТОКОЛ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
   

ПРОТОКОЛ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

- процес, док-т, в якому фіксується хід суд. розгляду з цив. або крим. справи. Ведеться у суді першої та апеляц. інстанції, а в разі необхідності — і при поперед, розгляді справи (ст. 87, 240 КПК України, ст. 198, 199, 200, 201 ЦПК України, 81і ГПК України). В П. с. з. фіксуються як процес, дії суду та учасників процесу, так і зміст пояснень і показань, які дають у суді підсудний, потерпілий, цив. позивач, цив. відповідач, свідки та ін. учасники процесу. Порядок ведення П. с. з. та його зміст передбачено ЦПК і КПК. Відповідно до цих актів у ньому зазначаються: місце і дата засідання з позначенням часу його початку і закінчення; найменування і склад суду; секретар, перекладач, учасники суд. розгляду, а також ін. викликані судом особи; справа, що розглядається; відомості про вручення повісток і причини неявки до суду осіб, які беруть участь у справі; докладні дані про особу підсудного і час одержання ним обвинувального висновку; роз'яснення судом особам, які беруть участь у справі, їх процес, прав і обов'язків; заяви і клопотання осіб, які беруть участь у справі; осн. зміст пояснень сторін та ін. осіб, які беруть участь у справі (в засіданнях з цив. справ); докладний зміст записаних від першої особи показань підсудного, потерпілого, свідків (у засіданнях з крим. справ); ухвали суду, постановлені під час розгляду справи, без виходу до нарадчої кімнати; послідовність і короткий зміст суд. дебатів; зміст ост. слова підсудного; вказівка про оголошення рішення (вироку) і роз'яснення строків та порядку його оскарження. П. с. з. веде секретар. Протокол повинен бути складений і підписаний головуючим та секретарем у крим. справах протягом 7 діб з дня закінчення суд. розгляду справи, а у цив. справах — не пізніше 3 діб. Учасники процесу можуть дати свої зауваження на протокол протягом 3 діб після його підписання, вказавши на його неправильність або неповноту. Головуючий розглядає ці зауваження і в разі згоди з ними посвідчує їх правильність. При незгоді головуючого з зауваженнями вони вносяться на розгляд суд. засідання, як правило, в тому ж складі суду, який розглядав справу. Якщо це неможливо, зауваження розглядаються судом, у складі якого повинні бути двоє із суддів, які розглядали цю справу. Якщо справа розглядалася суддею одноособово, він одноособово розглядає зауваження на П. с. з. Розглянувши зауваження, суд виносить мотивовану ухвалу, а суддя — постанову, якою посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх. Зауваження на протокол в усіх випадках долучаються до справи. За П. с. з. суди апеляц. і касаційної інстанцій перевіряють виконання судом першої інстанції вимог закону, спрямованих на дотримання прав і закон, інтересів особи — учасника судочинства, а також відповідність суд. рішення тим доказам, які було розглянуто в суд. засіданні, тобто протокол дає змогу оцінити законність і обгрунтованість вироку, рішення, ухвали чи постанови суду. Відсутність П. с. з. або непідписання його є підставами для скасування відповід. суд. вироку, рішення, ухвали чи постанови.

Н. В. Сібільова.

 

Схожі за змістом слова та фрази