Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
   

ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ

— центр, орган викон. влади, який забезпечував формування та реалізацію держ. політики у сфері ліцензування підприєм. діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Утв. 1995 при М-ві економіки України. Указом Президента України «Про Ліцензійну палату України» від 7.II 1997 її перетв. в самост. центр, орган викон. влади. Правовий статус палати, її функції та повноваження були визначені Положенням про Л. п. України, затв. Президентом України Іб.УІІ 1997. На палату покладалися метод, керівництво і координація роботи органів, що здійснюють ліцензування та держ. реєстрацію суб'єктів підприєм. діяльності, контроль за додержанням ними встановленого порядку ліцензування і реєстрації, узагальнення практики застосування зак-ва з цих питань та розробка пропозицій щодо його вдосконалення, ведення Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. Рішення Л. п. України, прийняті в межах її компетенції, були обов'язкові для виконання центр, та місц. органами викон. влади, органами місц. самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та підприємцями-громадянами. Палата мала свої представництва в АР Крим, областях, Києві та Севастополі. Л. п. України очолював голова, якого призначав та звільняв з посади у встановленому порядку Президент України. Діяла колегія палати, членів якої затверджував та звільняв від обов'язків КМ. Для розгляду пропозицій щодо доцільності ліцензування окр. видів підприєм. діяльності функціонувала експертна рада Л. п. України. Указом Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від15.XII 1999 Л. п. України ліквідована і на її базі створена держ. неприбуткова установа (агентство), яка підпорядкована Держ. комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

В.П.Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази