Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Я arrow ЯВКА 3 ПОВИННОЮ
   

ЯВКА 3 ПОВИННОЮ

- особисте, добровільне письм. чи усне повідомлення заявника органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин (вчинений чи підготовлюваний ним) до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення має бути зроблене заявником до винесення постанови про притягнення його як обвинуваченого. В крим.-процес, праві Я. з п. є одним з приводів до порушення кримінальної справи (п. З ч. 1 ст. 94 КПК України). Усна заява заноситься до протоколу, в якому зазначаються відомості про особу заявника і викладається зміст зробленої заяви від першої особи. Протокол підписують заявник і посад, особа, яка прийняла заяву. Якщо усна заява про Я. з п. зроблена в суд. засіданні, то відомості про особу заявника і зміст його заяви заносяться до протоколу суд. засідання і підписуються заявником. Головуючий протягом 3 днів надсилає витяг із протоколу відповід. прокуророві. Письмова заява про Я. з п. має бути підписана заявником та посадовою особою органу дізнання, дізнавачем, слідчим або прокурором, якими прийнята заява, із зазначенням на ній дати її прийняття (ч. 4 ст. 96 КПК, в редакції 2002).

За змістом закону не можна вважати Я. з п. заяву особи, яка вчинила злочин, надіслану поштою або зроблену по телефону. Проте, якщо заявник не може з'явитись особисто до відповід. органу чи посад, особи через тяжку хворобу або з ін. поважних причин, його заява про злочин може бути прийнята і занесена до протоколу за місцем його перебування співробітником органу дізнання, слідчим або прокурором.

Правове значення Я. з п. полягає у тому, що відповідно до ст. 66 КК України з'явлення із зізнанням до компет. органу держ. влади або його посад, осіб є обставиною, яка пом'якшує покарання, а у випадках, передбачених окр. статтями Особливої частини КК, — обставиною, що виключає крим. відповідальність (ч. 2 ст. 111; ч. З ст. 263; ч. З ст. 369). Я. з п. є також підставою відновлення перебігу строку давності притягнення до крим. відповідальності (ч. 2 ст. 49).

Літ.: Тертышник В. М. Уголов. процесе. X., 2000; Крим.-процес. кодекс України. Наук.-практ. коментар. За заг. редакцією В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. К.., 2004.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази