Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДОГОВОРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ З ВІЗАНТІЄЮ
   

ДОГОВОРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ З ВІЗАНТІЄЮ

— найдавніші міжнар.-правові документи, які разом з «Руською Правдою», княжими уставами та уставними грамотами є найважливішими писаними першоджерелами давньоруського права 10 ст. Існують різні думки істориків та юристів щодо проблеми першооснов цих док-тів. Деякі вчені доводять, що договори з греками засновано тільки на візант. зак-ві, інші — виключно на слов'ян, праві, чи на європ. праві, чи на сканд. праві, чи на варязько-візант. праві, або на суто міжнар. праві, яке нібито існувало тоді самостійно, тощо. Різних думок дотримувалися й укр. вчені. М. Ф. Владимирський-Бу-данов, С. В. Юшков та ін. вітчизн. дослідники вважали, що джерелом договорів є «змішане», «асимільоване» право, побудоване на рус. і грец. законах (проте перевага — за руськими). Саме цю точку зору, яку обгрунтував В. Й. Ключевський, сприйняла рад. історіографія; вона вважається загальноприйнятою. Високо оцінював змістовність договорів М. С. Грушевський, вказуючи, що в поєднанні з ін. джерелами вони дають чітке уявлення про держ. систему, утворену Київ, князями. Нині у наук, обігу перебувають тексти чотирьох Д. К. Р. з В. 10 ст. (907, 911, 944 та 971), які дійшли до нас не в оригіналах, а у складі «Повісті временних літ», тобто у вигляді копій, зроблених літописцем з грецьких текстів. Це спричинило суперечки щодо їх походження та достовірності. Так, одні дослідники зауважують, що договору 907 взагалі не було, інші, визнаючи його існування, вважають наступний договір 911 доповненням і розвитком попереднього. Щодо змісту Д. К. Р. з В., то значне місце посідало в них юрид. закріплення воєн, угод обох держав (щодо миру, викупу, обміну полоненими), встановлення держ.-правових відносин. Вони містили також низку цив.-правових норм щодо статусу осіб і майна підданих осіб обох сторін, зокрема встановлювалися правила успадкування як за звичаєм, так і за заповітом, взаємні обов'язки русів і греків щодо надання допомоги потерпілим, гарантувалося отримання майна нащадками померлого іноземця, які мешкали на його батьківщині, та заборона привласнювати це майно місц. владі (договір 911). Статті договору 944 встановлювали відповідальність грец. сторони за приховування втікача-челядника з русів, винагороду за повернення втікача-челядника з греків і вкраденого ним майна господаря, правові норми щодо корабельних аварій. Статті договору 911 встановлювали норми стосовно доведення факту злочину, покарання за удар мечем або застосування ін. зброї, вбивства злодія на місці злочину та заборони такого вбивства після того, як злодій опинився у руках потерпілого, недопущення самоуправства. Деякі з цих правових норм увійшли до короткої та розширеної редакцій «Руської Правди», що свідчить про їх дав-ньорус. походження.

У договорах є чимало ін. посилань як на руські, так і на грец. звичаї. Причому договір 944 згадує не лише про звичай, а й про Устав, тобто писаний давньоруський закон, що діяв, на думку окр. дослідників, не лише у 10, а й у 8—9 і навіть 7 ст.

Літ.: Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. М., 1982; Хачатуров Р. Л. Мирные договоры Руси с Византией. М., 1988; Грушевський М. Історія України-Руси, т. 1. К., 1991; Укр. державотворення; невитребуваний потенціал. К., 1997.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази