Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕРТОВАНІ ОБЛІГАЦІЇ
   

КОНВЕРТОВАНІ ОБЛІГАЦІЇ

- вид облігацій, характерною рисою яких є те, що їх погашення здійснюється не у вигляді сплати доходу у грош. формі, а у вигляді видачі їх власникам ін. цінних паперів, здебільшого акцій або ін. облігацій. При настанні строку погашення К. о. власники повертають їх емітенту цінних паперів, який натомість здійснює безоплатну видачу їм ін. цінних паперів. Отже, конвертованість у даному контексті означає заміну одних цін. паперів іншими. К. о. випускаються у такому ж порядку, що й ін. облігації. Незважаючи на те, що при погашенні власникам К. о. доход у грош. формі не сплачується, К. о. все ж є борговими цін. паперами. В інформації про випуск К. о. емітент обов'язково повинен вказати, що облігації, які він випускає, є конвертованими, а також визначити конкретно, на які саме цінні папери ці облігації обмінюватимуться при їх погашенні. Досить часто К. о. випускаються акціонерними товариствами з метою забезпечення в майбутньому (при погашенні К. о.) придбання інвесторами акцій нового випуску. В цьому випадку АТ вказує, що К. о., які юно випускає, погашатимуться шляхом безоплатної видачі власникам облігацій відповідної кількості акцій АТ. Інвестори, зацікавлені у придбанні таких акцій, можуть купувати К. о., оскільки мають змогу визначити ціну, за якою в майбутньому їм будуть видані акції. Придбання акцій у такий спосіб може бути вигіднішим, ніж придбання їх за поточ. ринковим курсом. Ін. прикладом випуску К. о. є випадки, коли одні облігації при погашенні обмінюються на інші. Емітент погашає облігації більш раннього випуску облігаціями наст, випуску, при цюму умови випуску наст, облігацій вигідніші для інвесторів, ніж умови випуску К. о. Інвестори, які з різних причин не виявляють заінтересованості в негайному одержанні грош. доходу, можуть погоджуватися вкладати кошти в К. о. При погашенні облігацій доход, що підлягав би виплаті, якби облігація була неконвертованою, як правило, виражається у новій (збільшеній) номінальній вартості облігацій наст, випуску, відповідно збільшуючи і доход за останнім випуском.

В. В. Колесник.