Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАРОДНА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
   

НАРОДНА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ

(НРЗУ) — вищий крайовий орган держ. влади Закарпаття, обраний першим з'їздом нар. к-тів Закарпатської України 26.XI 1944 у м. Мукачевому. Місцем перебування Ради був Ужгород.

До компетенції НРЗУ належало кер. всім екон. та політ, життям Закарп. України: видання декретів, які мали силу законів, і постанов; встановлення і зміна кордонів адм.-тер. одиниць краю; охорона держ. ладу і прав гр-н, а також надання права громадянства, права амністії і помилування гр-н, засуджених суд. органами Закарпаття; встановлення порядку користування землею, її надрами, лісами і водами; організація Вищого нар. суду і Гол. прокуратури; управління банками, пром. та сільськогосп. установами і підприємствами, тр-том і зв'язком, а також соціально-культур. установами тощо. Декрети приймалися простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Нар. Ради і вступали в силу від дня їх опублікування.

27.XI 1944 НРЗУ сформувала уряд Закарп. України. При НРЗУ були утв. Планово-екон. бюро, Рахунковий відділ. Рада проводила в життя рішення з'їзду нар. к-тів про возз'єднання Закарп. України, яка тимчасово була під владою Чехословаччини, з Рад. Україною. 5.XII 1944 НРЗУ видала декрет про повне припинення будь-яких зв'язків нар. к-тів на місцях з уповноваженим представником чехословац. емігрант, уряду та його апаратом. В усіх питаннях управління нар. к-ти зобов'язані були виконувати виключно розпорядження й ухвали НРЗУ. Нар. рада здійснила також важливі реформи в соціально-екон., культур, і правоохор. сферах, у галузі с. г. тощо. НРЗУ припинила своє існування після возз'єднання Закарп. України з УРСР відповідно до договору між Рад. Союзом і Чехословаччиною від 29.УІ 1945. У січ. 1946 було утворено Закарпатську область у складі УРСР з відповід. органами управління.

Літ.: Кульчицький В. С. Законод. діяльність Народної Ради Закарп. України (1944-1945 рр.). «Проблеми правознавства», 1971. в. 20; Возз'єднання Закарпаття з Рад. Україною (Соціально-політ. і прав. основи).Л., 1985; Кульчицький В. С, Настюк М. І., Тишук Б. Й. Історія д-ви і права України. Л., 1996.

В. А. Чехович, І. В. Музика.

 

Схожі за змістом слова та фрази