Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ
   

ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ

- система правових, орг., екон., матеріально-тех., осв. та ін. заходів, спрямованих на збереження просторової, видової, популяц. різноманітності й цілісності об'єктів росл, світу, охорону умов їх місцезростання, збереження від знищення, пошкодження, захист від шкідників і хвороб. Регулюється Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про рослинний світ» (1999), «Про природно-заповідний фонд» (1992), Л К України та ін. нормат.-прав. актами. О. р. с. забезпечується: встановленням правил і норм охорони, використання та відтворення об'єктів росл, світу; забороною та обмеженням використання природ, росл, ресурсів у разі необхідності; проведенням екол. експертизи та ін. заходів з метою запобігання загибелі об'єктів росл, світу в результаті госп. діяльності; захистом земель, зайнятих об'єктами росл, світу, від ерозії, селей, підтоплення, затоплення, заболочення, засолення, висушення, ущільнення, засмічення, забруднення пром. і побут, відходами та стоками, хім. і радіоакт. речовинами та від ін. несприятливого впливу; створенням та оголошенням територій і об'єктів природно-заповідного фонду України; організацією наукових досліджень, спрямованих на забезпечення здійснення заходів щодо охорони та відтворення об'єктів росл, світу; розвитком системи інформування про об'єкти росл, світу і вихованням у гр-н дбайливого ставлення до них; створенням системи держ. обліку та здійсненням держ. контролю за охороною, використанням і відтворенням росл, світу; занесенням рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин до Червоної книги України, та рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, і типових природ, росл, угруповань — до Зеленої книги України; встановленням юрид. відповідальності за порушення порядку охорони та використання природ, рослинних ресурсів; здійсненням ін. заходів і встановленням зак-вом ін. вимог щодо О. р. с. Правові приписи: а) зобов'язують підприємства, установи, організації та громадян, чия діяльність пов'язана з розміщенням, проектуванням, реконструкцією, забудовою нас. п., підприємств, споруд та ін. об'єктів, а також введенням їх в експлуатацію, передбачати і здійснювати заходи щодо збереження умов місцезростання об'єктів росл, світу; б) забороняють буд-во, введення в експлуатацію підприємств, споруд та ін. об'єктів і застосування технологій, що викликають порушення стану та умов місцезростання об'єктів росл, світу, засмічення, а також забруднення хім. та ін. токсич. речовинами територій, зайнятих ними;

в) встановлюють заборону щодо випалювання сухої природ, рослинності або її залишків без дозволу органів держ. контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища (довкілля); г) вимагають, щоб з територій, відведених під забудову нас. п., підприємств, споруд та ін. об'єктів, буд-во доріг, трубопроводів, ліній електропередач і зв'язку, а також з тих земель, що підлягають затопленню, рідкісні рослини і такі, що перебувають під загрозою зникнення, були пересаджені на ділянки з однотип. умовами місцезростання. Особливій охороні підлягають рідкісні види рослин і такі, що перебувають під загрозою зникнення. Вони заносяться до Червоної книги України, а ті з видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на тер. АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, можуть заноситися до Переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на цих територіях.

Літ.: Попов В., Гетьман А. Прав, проблеми використання і охорони росл, світу. «Право України», 2000, № І.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази