Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНІ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ
   

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНІ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

- спец, комісії, що визначають рівень профес. знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та вирішують питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів. Утворюються в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі строком на 3 роки. Формування та орг. забезпечення діяльності комісії здійснюють відповідно РМ АР Крим, обл., Київ, і Севастоп. міські ради. Порядок організації і діяльності К.-д. к. а. визначається Положенням про неї, яке затверджується Президентом України. Комісії утворюються у складі двох палат — атестаційної та дисциплінарної. Атестац. палата складається з 11 членів: 4 адвокатів, 4 суддів та по одному представнику від РМ АР Крим, обласної, Київ, і Севастоп. міських рад, гол. управління Мін'юсту України в АР Крим, управлінь Мін'юсту в областях, містах Києві й Севастополі та відділень Спілки адвокатів України (СаУ). Дисциплінарна палата складається з 9 членів: 5 адвокатів, 2 суддів, по одному представнику від гол. управління Мін'юсту України в АР Крим, управління Мін'юсту в області, в містах Києві й Севастополі та відділень СаУ.

К.-д. к. а. очолює голова, який обирається таєм. голосуванням на першому засіданні комісії. Так само обираються і голови палат, які за посадою є заступниками голови комісії. Члени палати обираються: адвокати — на заг. зборах (конференціях) адвокатів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя; судді — на конференціях суддів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Представники від СаУ обираються на зборах відділення спілки. Представник обл., Київ, і Севастоп. міських рад як член атестац. палати обирається відповідною радою, а представник РМ АР Крим призначається урядом авт. республіки. Членів палат — представників управлінь юстиції призначають начальники відповідних управлінь.

Атестац. палата К.-д. к. а. має такі повноваження: розгляд заяв осіб, які мають намір займатися адвокат, діяльністю; допуск осіб або відмова їм у допуску до складання квалі-фікац. іспитів; прийом кваліфікац. іспитів; ухвала рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокат, діяльністю.

Дисциплінарна палата К.-д. к. а. розглядає скарги гр-н, окр. ухвали суддів, постанови, подання слідчих органів, заяви адвокатських об'єднань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів; вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплін, відповідатьності, розглядає порушені з цих питань справи тощо. Палати мають право одержувати необхідну для здійснення своїх повноважень інформацію від судів, слідчих органів, органів юстиції, ін. підприємств, установ, організацій, посад, осіб і гр-н. Рішення атестац. палати про видачу свідоцтва про право на заняття адвокат, діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва ухвалюється відкритим голосуванням більшістю голосів від заг. кількості членів палати. Рішення дисциплін, палати про притягнення адвоката до дисциплін, відповідальності ухвалюється відкритим голосуванням двома третинами голосів від заг. кількості членів палати. У роботі К.-д. к. а. можуть брати участь вчені-юристи та нар. депутати з правом дорадчого голосу. Особі, яка успішно склала кваліфікац. іспити, на підставі рішення атестац. палати комісія видає свідоцтво про право на заняття адвокат, діяльністю за встановленою формою. Під час одержання свідоцтва особа, якій його вручено, складає присягу адвоката України. Рішенням дисциплінар. палати до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплін, стягнення: попередження; зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокат, діяльністю строком до одного року; анулювання свідоцтва про право на заняття адвокат, діяльністю. Рішення про припинення адвокат, діяльності та про анулювання свідоцтва К.-д. к. а. може бути прийнято у випадках: засудження адвоката за вчинення злочину — після набуття вироком чинності; обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним; втрати громадянства України; грубого порушення вимог Закону «Про адвокатуру» (1992) та ін. актів зак-ва України, які регулюють діяльність адвокатури, присяги адвоката України. Скарги на рішення К.-д. к. а. розглядає Вища кваліфікац. комісія адвокатури при КМ України.

В. І. Кальний.

 

Схожі за змістом слова та фрази