Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ РЕЗЕРВ
   

МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ РЕЗЕРВ

- запаси матеріально-тех. та сировин, ресурсів, призначені для забезпечення розгортання в-ва військової та ін. пром. продукції, ремонту військ, техніки і майна в особливий період; розгортання у воєн, час робіт по відновленню залізнич. та автомоб. шляхів, мор. і річкових портів, аеродромів, ліній та споруд зв'язку, газо- і нафтопродуктопроводів, систем енерго- і водопостачання для організації безперебійної роботи пром-сті, тр-ту і зв'язку, надання мед. допомоги. М. р. є особливим держ. запасом матеріальних цінностей, призначеним для використання в цілях і в порядку, передбачених зак-вом України. Заг. принципи формування, використання, поповнення та поновлення запасів М. р. визначаються Законами України «Про поставки продукції для державних потреб» (1995), «Про державний матеріальний резерв» (1997) та ін. нормат.-правовими актами. М. р. створює КМ України. Його заг. розвиток, організація формування, зберігання і обслуговування забезпечуються спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади. Номенклатура матеріальних цінностей М. p., норми їх нагромадження, умови відпуску і використання, порядок звітності про наявність запасів та їх обліку визначаються Урядом України. Надходження матеріальних цінностей до М. р. здійснюється переважно на підставі замовлень на продукцію для держ. потреб з наст, відшкодуванням усіх витрат відповідальних зберігачів. Запаси М. р. розміщуються на спеціально призначених для цього підприємствах, в установах і організаціях. Певна частина матеріальних цінностей може зберігатись на ін. підприємствах, незалежно від форми їхньої власності, на договірних умовах. Фінансування витрат на формування і поповнення М. р. здійснюється за рахунок коштів Держ. бюджету України та ін. джерел. Підприємства, організації і установи та їх посад, особи, винні в порушені встановленого порядку формування, розміщення, зберігання та поновлення запасів М. р. (поставка неякісної продукції, необгрунтована відмова від зберігання матеріальних цінностей, їх самовільне відчуження, несвоєчасна заміна тощо), несуть майнову та ін. юрид. відповідальність, передбачену Законами України «Про поставки продукції для державних потреб», «Про державний матеріальний резерв» та ін. нормат.-правовими актами.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази