Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Я arrow ЯДЕРНІ УСТАНОВКИ
   

ЯДЕРНІ УСТАНОВКИ

- будь-який ядер, реактор, за винятком реактора, яким обладнаний засіб мор. або повітряного тр-ту з метою використання його як джерела енергії для приведення в рух цього засобу тр-ту або з будь-якою ін. метою, будь-який завод, що використовує ядерне паливо для в-ва ядерного матеріалу, або будь-який завод, на якому обробляється ядер, матеріал, включаючи будь-який завод, на якому переробляється опромінене ядерне паливо, та будь-яке місце, де зберігається (складований) ядер, матеріал, за винятком місця складування, пов'язаного з перевезенням такого матеріалу, за умови, що кілька Я. у. одного оператора, розташовані в одному місці, розглядаються як єдина Я. у. (ст. 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 1995). Я. у. можуть перебувати в різних формах власності. Перелік Я. у., що перебувають у держ. власності, визначається КМ України. При розміщенні, проектуванні, спорудженні й введенні в експлуатацію, експлуатації та знятті з експлуатації Я. у. слід дотримуватися встановлених відповідно до законодавства України та рекомендацій міжнародних організацій у сфері використання ядер, енергії норм, правил, стандартів, що забезпечують безпеку радіаційну.

Використання Я. у. на тер. України базується на дозвільному принципі (Закон «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 2000). Дозвіл (ліцензію) на кожен окр. вид діяльності (на проведення проектно-пошук. робіт щодо вибору майданчика для розміщення Я. у.; проектування, буд-во, введення в експлуатацію, експлуатацію, зняття з експлуатації, консервацію Я. у.; на підготовку персоналу для експлуатації Я. у. тощо) надається лише одним уповноваженим на це органом держ. регулювання ядерної та радіац. безпеки. Забороняється здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної з використанням Я. у., юрид. чи фіз. особами, які не мають дозволу, виданого у встановленому порядку. Я. у. може використовуватися лише з такою метою і таким чином, як це передбачено умовами виданого дозволу. Визначені в дозволі умови та межі безпеч. використання Я. у. мають забезпечувати необхідний і достатній рівень ядер, та радіац. безпеки.

У місцях розташування Я. у. може бути встановлено особливий режим території, який визначається КМ України. Фіз. захист Я. у. здійснюється у тому самому порядку, що й ядерних матеріалів. Персонал Я. у., а також держ. інспектори з нагляду за радіац. безпекою безпосередню на цих установках мають право на соціально-екон. компенсацію негат. впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я відповідно до зак-ва України, підлягають обов'язковому страхуванню від ризику негат. впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я за рахунок коштів ліцензіатів. Прав, підстави та порядок здійснення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації Я. у. визначают ься Законом України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (2004).

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази