Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНТРАКТ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ
   

КОНТРАКТ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ

-угода двох або кількох осіб про вчинення певної юрид. дії або про утримання від вчинення такої дії. Це завжди двостор. правочин, який був правовою основою зобов'язувальних відносин між сторонами. К. за р. п. характеризується двома елементами — об'єктивним і суб'єктивним. Об'єктивний полягає у дозволеній правом екон. меті, яку ставили перед собою сторони, — кауза. Суб'єктивний елемент проявлявся у взаємній, погодженій волі щодо тієї екон. мети, якої прагнуть досягти сторони, — конвенція, консенсус тощо. На відміну від сучасного цив.-правового договору, яким визнається будь-яка угода, що не суперечить чинному зак-ву і встановлює, змінює або припиняє майнові відносини, К. за р. п. мали замкнутий характер: контрактами визнавалися лише угоди, дозволені законом. Угоди, яких у переліку закону не було, могли визнаватися лише як пакти, які не мали правового захисту. Отже, контракти захищалися позовами, а пакти — ні.

Рим. цив. право, таким чином, мало замкнуту систему контрактів, яка поділялася на 4 типи договорів. За ними цив. право визнавало обов'язкову силу. Це договірні зобов'язання (obli-gationes contractae): а) вербальні (verbalis) контракти, в яких зобов'язання виникало проголошенням відповідних формул, встановлених фраз, найчастіше у формі запитання майб. кредитора і згоди майб. боржника; б) літеральні (litteris), де зобов'язання встановлювалося письмово; в) реальні (rе) контракти, які встановлювали зобов'язання факт, передачі речі; г) консенсуальні контракти, в яких зобов'язання виникає на підставі угоди, досягнутої сторонами. Контракти поділялися на формальні і неформальні, односторонні і двосторонні — у перших зобов'язана тільки одна сторона, в других — обидві сторони. Розрізнялися також контракти строгого права і контракти доброї совісті (contractus stricti juris et contractus bonae fidei).

О. А. Підопригора.

 

Схожі за змістом слова та фрази