Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Я-ям arrow ЯКІСТЬ ПРАЦІ
   

ЯКІСТЬ ПРАЦІ

— сукупність специфіч. об'єктивних особливостей, які відрізняють один вид конкретної праці від іншого. Я. п., поряд з кількістю праці,— один з важливих факторів диференціації заробітної плати трудящих за соціалізму. Якісну сторону конкретного виду трудової діяльності характеризують складність, напруженість, умови і сусп. значення праці.

Складність праці визначається ступенем і діапазоном фіз. та розумових зусиль, необхідних для виконання виробничого завдання, а також ступенем відповідальності виконавця за збереження матеріалів, устаткування, навколишнього середовища (див. Складна праця). Напруженість праці пов'язана з інтенсивністю затрат фіз. і розумової енергії за одиницю часу. Більш напружена праця створює за одиницю часу більшу кількість споживних вартостей порівняно з менш напруженою працею. Умови, в яких здійснюється трудовий процес, позначаються на якісній характеристиці праці. Робота в специфічних умовах (напр., під водою, під землею, на великій висоті та ін.) вимагає від виконавця не лише підвищених затрат енергії, а й відповідної додаткової теор. і практичної підготовки, що беруть до уваги при оплаті праці. Диференціація сусп. праці і її оплати за соціалізму дає можливість створити необхідні екон. умови для випереджаючого розвитку галузей нар. г-ва, що відіграють вирішальну роль у науково-технічному прогресі і розвитку продуктивних сил. Осн. інструментами диференціації трудових доходів залежно від якості конкретної праці є тарифні сітки та тарифні ставки, схеми посадових окладів, поясні коефіцієнти, положення про преміювання.

В. М. Данюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази