Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СПАДКОЄМЦІ
   

СПАДКОЄМЦІ

- особи, які мають право на спадщину. ЦивК України розрізняє С. за законом і С. за заповітом. Ними можуть бути як фізичні, так і юрид. особи, а також ін. учасники цив. відносин: держава Україна, АР Крим, тер. громади, іноз. д-ви та ін. суб'єкти публіч. права. Фіз. особи можуть бути С. за законом і за заповітом, юрид. особи та ін. учасники цив. відносин — тільки за заповітом. Щодо фіз. осіб С. за заповітом і за законом можуть бути особи, які є живими на час відкриття спадщини, та особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини (ст. 1222 ЦивК). Законодавець встановлює випадки позбавлення окр. осіб права на спадщину (ст. 1224). В юрид. л-рі такі особи називаються недостойними С. Так, не мають права на спадкування особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих С. або вчинили замах на їхнє життя, умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи в ін. осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині. Не мають права на спадкування за законом батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьк. прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини; батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а також ін. особи, які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом; одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду. Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пережив і не знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер, у майні, яке було набуте ними за час цього шлюбу. За рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, коли встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорад. стані. Положення цив. зак-ва щодо усунення від права на спадкування поширюються на всіх С., у т. ч. на тих, хто має право на обов'язкову частку у спадщині, а також на осіб, на користь яких зроблено заповідальний відказ.

Цив. зак-во не встановлює будь-яких обмежень права гр-нина стати С. залежно від статі, віку, раси, національності, стану фіз. і псих, здоров'я. С. може бути громада територіальна в разі відсутності С. за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також у разі відмови від її прийняття, якщо суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповід. органу місц. самоврядування за місцем відкриття спадщини (ст. 1277). С. за заповітом і за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням.

Порядок прийняття або неприйняття спадщини регулюється ЦивК України, Законом України «Про нотаріат» (1993), Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (затв. Мін'юстом України 18.УІ 1994).

А. С. Олійник.