Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КЕЛЬЗЕН
   

КЕЛЬЗЕН

Ганс (11.Х 1881, Прага -19.IV 1973, м. Берклі, шт. Каліфорнія, США) — авсф. і амер. юрист. Професор Віден. (1919 -29), Кельн. (1930-33) та Женев. (1933-40) ун-тів. 1940 емігрував до США; з 1942 професор Каліфорн. ун-ту (м. Берклі). Досліджував заг. теорію права і д-ви, питання міжнар. права

(співвідношення держ. суверенітету і міжнар. права, принципи діяльності ООН тощо). У працях «Комуністична теорія права» (1949, 1953) і «Політична теорія більшовизму» (1951) виступив з критикою марксистської теорії права.

Кельзен Ганс - leksika.com.ua

Правова теорія К. отримала назву нормати-вістської, оскільки право розглядалося у ній поза комплексом соціальних явищ і зводилося до сукупності норм абстр. зобов'язання. Своє вчення К. називав «чистою» теорією права, тобто очищеною від усього не-юридичного, оскільки, на його думку, юрид. наука не повинна зачіпати питання соціології, політики, моралі, історії. Вона покликана займатися тільки нормами належ, поведінки (тобто права), що не залежать від світу сущого (дійсності), мають свої лог. зв'язки, систему, правові поняття та ін.

Особливістю системи права у К. є вчення про її «ступеневий» характер; усі норми права він пропонував розглядати у вигляді ієрархії, підпорядкованості в загальній «драбині» права. Вершиною її він називав «основну норму», передумову правової системи, її абстр. та поза-нормат. вираження. Із «основної норми», за К., випливає конституція, яка визначає законність усіх наст, норм «драбини права» — законів, урядових норм, норм нижчих органіїв влади тощо, аж до т. з. індивідуальних правових норм, до яких К. відносив судові рішення, угоди, акти посад, осіб щодо певних справ, тобто акти застосування норм права і конкр. правовідносини. Роль конституції зводилася вченим до встановлення порядку законотворчості, дотримання якої не перешкоджає виникненню правових колізій. У разі виникнення колізій між конституцією та законом, коли вони приймаються в однаковому порядку, діє, за К., правило: закон наступний скасовує попередній.

Тв.: Hauptprobleme der staatrechtlehre. Tubingen, 1823; General Theory of Law and State. Cambridge, 1945; Чистое учение о праве, в. 1—2. М., 1987-88.

Літ.: Кечекьян С. Ф. Нормативист. теории. В кн.: История полит, учений. М., 1960; Попов П. Критика на съвремен-ния буржоазен правей нормативизъм. София, 1964; Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве. М., 1971.

Н. С. Прозорова.