Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ш arrow ШЛЮБ
   

ШЛЮБ

(польс.— одруження, обітниця, клятва) — сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у держ. органі реєстрації актів цив. стану (ст. 21 Сімейного кодексу України). Грунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, яка означає, що кожен з них розуміє значення своїх дій та їх наслідки і свідомо приймає рішення створити сім'ю. Тому примушування жінки та чоловіка до Ш. в будь-якій формі (погроза, обман, псих, тиск тощо) не допускається. З тих самих причин не допускається реєстрація Ш. з особою, яка визнана недієздатною, а також з особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій і/або не могла керувати ними. Ш. з особою, яка була визнана недієздатною у суд. порядку, є недійсним у зв'язку з прямим приписом закону (ст. 39 СК). Ш., який зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка, може бути визнаний недійсним за рішенням суду (ст. 40). Права та обов'язки подружжя виникають від моменту реєстрації Ш. у держ. органі реєстрації актів цив. стану. Держ. реєстрація Ш. встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою і чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах д-ви та сусп-ва. За заг. правилом проживання однією сім'єю жінки і чоловіка без Ш. не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя (ст. 21). Утім, якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у Ш. між собою, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письм. договором між ними (ст. 74). Набувають такі особи і деяких взаєм. прав на утримання, які належать подружжю (ст. 91). Реліг. обряд Ш. не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли такий обряд відбувся до утворення або відновлення держ. органів реєстрації актів цив. стану.

Право на Ш. мають особи, які досягай шлюб, віку. Для жінки він встановлюється у 17, а для чоловіка — у 18 років (ст. 22). Особи, які бажають зареєструвати НІ., мають досягти шлюб. віку на день реєстрації Ш. З цього правила є виняток: за заявою особи, яка досягла 14 років, їй може бути надано право на Ш. за рішенням суду. Це можливо у випадку, коли судом буде встановлено, що надання права на Ш. відповідає інтересам такої особи (вагітність, народження дитини тощо). Ш. не може бути укладений, якщо жінка або чоловік уже перебувають у Ш. (принцип одношлюбності). Ці особи мають право на повторний Ш. лише після припинення попереднього (ст. 25).

Закон встановлює певні заборони щодо вступу до Ш. осіб, які пов'язані між собою кровним спорідненням. У шлюбі не можуть перебувати: а) особи, які є родичами прямої лінії споріднення (мати — син, дід — внучка та ін.); б) рідні (повнорідні та неповнорідні) брат і сестра; в) двоюрідні брат і сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця. У зв'язку з тим, що відносини між усиновлювачем та усиновленою дитиною прирівнюються до відносин батьків і дітей, закон забороняє Ш. між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною. Між цими особами Ш. може бути зареєстрований лише в разі скасування усиновлення. Закон містить спец, правило, відповідно до якого за рішенням суду може бути надане право на Ш. між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним (ст. 26).

І. В. Жилінкова.

 

Схожі за змістом слова та фрази