Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЙМЕНУВАННЯ ТА ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
   

НАЙМЕНУВАННЯ ТА ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

- спец, процедура, здійснювана ВР України за поданням КМ України, ВР АР Крим, обласних, Київ, та Севастопольської міських рад з урахуванням загальнодерж. інтересів, а також геогр., істор., нац., побутових, ін. місцевих особливостей і думки місц. населення. Так, ВР АР Крим має право вносити до КМ України пропозиції щодо найменування новоутв. районів, порушувати перед ВР України питання про перейменування районів, найменування та перейменування районів у містах. Київ, і Севастопольська міські, а також обл. ради вносять до ВР України подання про найменування та перейменування районів у містах, найменування і перейменування ін. нас. пунктів. Повноваження районних, міських рад міст респ., обл. значення зводяться в основному до внесення до ВР АР Крим, обл. ради пропозицій щодо тих питань, які вирішують ці ради або порушують питання про їх вирішення перед ВР України, відповідно ВР АР Крим, обл. радою. При найменуванні або перейменуванні адм.-тер. одиниць і нас. п. не допускається присвоєння районам, містам, районам у містах таких найменувань, які вже є у д-ві, а селам і с-щам найменувань, які вже є в області. Для розгляду питань про найменування та перейменування адм.-тер. одиниць і нас. п. відповідні місц. ради подають до ВР України такі док-ти і мат-ли: подання з обгрунтуванням пропонованого найменування або перейменування адм.-тер. одиниць і нас. п., екон. харектеристику нас. п., схематичну карту місцевості із зазначенням новоутвореного нас. п. Поперед, розгляд подань обласних, Київ, та Севастопольської міських рад до ВР України щодо найменування чи перейменування нас. п. здійснює Топонімічна комісія ВР України — наук.-консультат. орган, до складу якого входять провідні спеціалісти в галузі мовознавства, історії, етнографії, географії, нар. депутати України тощо. Рішення Топонім, комісії мають рекомендац. характер. Найменування і перейменування проспектів, вулиць, провулків, площ, скверів, парків, мостів та ін. споруд, розташованих на тер. відповідного нас. п., і присвоєння їм імен держ. та громад діячів проводиться відповід. сільс., селищ, і міськими радами. Попередню підготовку цих питань та їх внесення на розгляд рад здійснюють виконкоми відповід. рад. Присвоєння імен підприємствам, залізнич. станціям, установам, організаціям, ін. об'єктам держ. та місц. підпорядкування проводить КМ України. Присвоєння імен особливо видатних держ. і громад.-політ. діячів, захисників Батьківщини, діячів науки і культури адм.-тер. одиницям і нас. п., підприємствам, установам, організаціям та ін. об'єктам може проводитися тільки посмертно і лише у виняткових випадках з метою увічнення їх пам'яті за клопотанням держ. органів і громад, орг-цій, труд. колективів, гр-н.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази