Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНВАЛІДНІСТЬ
   

ІНВАЛІДНІСТЬ

- тривала або пост, втрата здоров'я внаслідок: труд, каліцтва або проф. захворювання, заг. захворювання (у т. ч. каліцтва, не пов'язаного з роботою, І. з дитинства). Залежно від ступеня втрати здоров'я встановлюється одна з трьох груп І.: перша, друга, третя. Причини І.: заг. захворювання, труд, каліцтво, проф. захворювання, І. з дитинства; для військовослужбовців — поранення, контузія, каліцтво, одержані при захисті Батьківщини або при виконанні ін. обов'язків військ, служби, чи захворювання, пов'язане з перебуванням на фронті, або калщтво, одержане внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військ, служби, чи захворювання, не пов'язане з перебуванням на фронті, а в спеціально передбачених зак-вом випадках — захворювання, одержане при виконанні обов'язків військ, служби.

Зак-вом України можуть бути встановлені й ін. причини І. Причини та групи І., а також час її настання встановлюються органами мед.-соціальної експертизи. І. встановлюється з дня надходження до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) док-тів, необхідних для огляду хворого. Переогляд інвалідів з нестійкими, оборотними морфол. змінами та порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначення ефективності відновного лікування та реабілітац. заходів, стану здоров'я і ступеня соціальної адаптації проводиться через 1—3 роки. Група І. без зазначення строку переогляду встановлюється при анатом, дефектах, стійких необоротних морфол. змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефективності реабілітац. заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливому прогнозі динаміки працездатності з урахуванням реальних соці-ально-екон. обставин у районі проживання інваліда, а також інвалідам, у яких строк переогляду настає: у чоловіків — після досягнення 60 років, жінок — 55 років. Питання, пов'язані зі., регулюються чинним зак-вом, зокрема Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та «Про пенсійне забезпечення» (обидва — 1991), Положенням про медикосоціальну експертизу, затв. КМ України 22.11 1992.

Див. також Інвалід, Інваліди війни, Індивідуальна програма реабілітації інваліда.

Б. С. Стичинський.

 

Схожі за змістом слова та фрази