Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ
   

ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ

(від грец. - далеко, лат. radius — промінь і франц. organisation — впорядковування, з лат. organum, грец. — інструмент, знаряддя) — юрид. особа, зареєстрована у встановленому чинним зак-вом порядку, яка має право виробляти і поширювати телерадіопередачі та програми (редакція, студія, агентство, об'єднання, асоціація, компанія, радіостанція тощо). Прав., екон., орг. та соціальні засади функціонування Т. визначаються Законом України «Про телебачення і радіомовлення» (1994, з наст, змінами і доп.). Право на заснування Т. в Україні належить гр-нам України, не обмеженим у цив. дієздатності, BP України, Президенту України, ін. юрид. особам країни. Держ. реєстрація Т. як суб'єктів інформ. діяльності здійснюється шляхом внесення їх до Держ. реєстру телерадіоорганізацій України, а як суб'єктів господарської діяльності — в порядку, встановленому зак-вом про держ. реєстрацію суб'єктів господарської діяльності. Держ. регулювання діяльності Т. здійснюється шляхом ліцензування телерадіомовлення, яке покладено на позавідомчий держ. орган — Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.

Для здійснення своєї діяльності Т. отримує на конкурс, основі ліцензію Нац. ради України з питань телебачення і радіомовлення у встановленому зак-вом порядку, на строк не менш як 7 років для цілей ефірного мовлення і 10 років — для цілей кабельного (дротового) мовлення. Т., їх працівники мають право на одержання від держ. органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, необхід. інформації для своєї статутної діяльності в порядку, передбаченому чинним зак-вом України. Посад, особи, які надають інформацію, несуть відповідальність за її достовірність.

Т. належить автор, право на створені нею передачі (фільми) і програми, а також автор, права, одержані відповідно до укладених нею договорів, вона має право дозволяти чи забороняти ін. Т., установам і закладам, гр-нам в Україні та за кордоном: трансляцію (ретрансляцію) своїх передач (фільмів) і програм; відтворення, тиражування або продаж зроблених записів передач (фільмів), програм, що є її власністю, а також записів муз. і літ.-драм, творів, здійснених Т. у студії чи у видовищних закладах. Т. зобов'язана: поширювати об'єктивну інформацію; не створювати перешкод у передаванні та прийнятті програм інших Т., функціонуванні ліній зв'язку; дотримуватися вимог держ. стандартів і тех. параметрів телерадіомовлення; попереджати телеглядачів про те, що її програми є платними; виконувати правила рекламної діяльності й спонсорства, встановлені чинним зак-вом; з повагою ставитися до нац. гідності, нац. своєрідності й культури всіх народів; зберігати в таємниці відомості про особу, яка передала інформацію або ін. мат-ли за умови нерозголошення її імені; не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підсудного або упереджають рішення суду; не розголошувати інформацію про приватне життя гр-нина без його згоди, якщо ця інформація не є суспільно необхідною.

В разі, якщо суд визнає, що поширення інформації про особисте життя гр-нина не становить суспільно необхідної інформації, моральна шкода та матеріальні збитки відшкодовуються у порядку, встановленому чинним зак-вом України; забезпечувати для осіб та орг-цій, які мають у цьому вироб. потребу, вільний доступ до розкладу мовлення Т. і безкоштовне його використання; дотримуватися встановленої квоти демонстрування нац. фільмів та передач чи програм нац. в-ва відповідно до законів. Органам держ. влади та органам місц. самоврядування, їх посад, особам, об'єднанням гр-н, окр. гр-нам забороняється втручатися у творчу діяльність Т., а також у цензуру для контролю за ідеол. змістом передач; контролюється лише зміст інформації, яка охороняється законом. У разі порушення Т. чинного зак-ва та умов, зазначених у ліцензії, Нац. рада України з питань телебачення і радіомовлення має право оголосити їй попередження; застосувати штрафні санкції; тимчасово (строком до 2 місяців) зупинити дію ліцензії; подати до суду справу про позбавлення її ліцензії.

В. О. Горобцов.