Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow коліб-комб arrow КОМБІНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
   

КОМБІНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

— прогресивна форма організації суспільного виробництва, що характеризується технологічним і орг. поєднанням різних галузей у рамках одного підприємства або об'єднання. Основою розвитку комбінування є високий рівень концентрації, спеціалізації і кооперування виробн., його раціональне розміщення в рамках територіально-виробничих комплексів. В СРСР розвинуті всі осн. види К. в., зокрема комбінування на основі використання предметів праці, засобів праці та робочої сили. Комбінування на основі використання предметів праці (сировини і матеріалів) здійснюється на базі об'єднання різних послідовно доповнюючих одна одну стадій виробн., які проходить оброблюваний предмет (напр., доменне, сталеливарне, прокатне виробн.), використання відходів виробн. (напр., шлаку для виробн. цементу та ін. буд. матеріалів на металург. підприємствах) та на основі комплексного використання сировини. К. в., що базується на використанні засобів праці, може здійснюватись внаслідок спільної експлуатації різнорідними виробн. допоміжних цехів, загальногосп. споруд, під'їзних шляхів тощо. Прикладом К. в. на основі використання робочої сили є цукро-овочеконсервні, цукро-мол. підприємства, окремі види агропром. формувань, в яких частину вивільнених у літній період робітників (напр., у цукр. виробн.) використовують у молочноконсервному, овочеконсервному виробн. тощо. Комбінування споріднених підприємств — одне з важливих умов тех. прогресу і раціональної організації сусп. праці. її ефективність зумовлюється тим, що всі галузі, які входять до складу комбінату, пов'язані між собою організаційно, економічно й технологічно. Це сприяє раціональнішому використанню робочої сили, сировини, напівфабрикатів, відходів, енергії, трансп. засобів. К. в. дає можливість забезпечити безперервність технологічних процесів, скоротити тривалість виробничого циклу, створює сприятливі умови для раціонального використання природних ресурсів, залучаючи в госп. оборот відходи виробн., є основою розвитку безвідходних технологій, які запобігають забрудненню навколишнього середовища. К. в. найбільш поширене в кольоровій і чорній металургії, хім., деревообр., легкій, харч. пром-сті. Дедалі більше розвивається комбінування с.-г. і пром. виробн. для одержання і переробки с.-г. продукції. Див. також Агропромислові комплекси, Агропромислові об'єднання, Концентрація виробництва, Кооперування виробництва, Спеціалізація виробництва.

Ю. П. Лебединський.

 

Схожі за змістом слова та фрази