Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЛКОВІ СУДИ
   

ПОЛКОВІ СУДИ

- суди в Україні - Гетьманщині, що діяли на тер. полків у серед. 17 — 18 ст. Як суд першої інстанції П. с. розглядав цив. і крим. справи козац. старшини. Як апеляц. інстанція переглядав присуди сотенних судів. Апеляц. інстанцією для П. с. був Генеральний суд. Спочатку функції полк, судді виконували полковники. Посада полк, судді як помічника полковника з'явилася за гетьмана Д. Многогрішного (1668—72); з 1715 вона стала виборною. У важливих справах у судових засіданнях, зазвичай, брала участь уся полк, старшина. У менш важливих справах участь полковника була необов'язковою і його часто замінювала полкова старшина, передусім полковий суддя або обозний. У деякі періоди в засіданнях П. с. часто брали участь городовий отаман, сотник полк, міста і представники місц. духівництва і міщанства. До 30-х рр. 18 ст. П. с. часто засідали разом з місц. магістратськими (ратушними) судами. Універсалом наказного гетьмана П. Полуботка П. с. було відокремлено від суду магістрату. Почала діяти суд. канцелярія з окр. судовим писарем (1728-30).

Інструкцією гетьмана Д. П. Апостола від 1730 нормувалася діяльність П. с, визначався його склад, порядок судочинства. До нього входили: полковник (голова П. с), полк, обозний, суддя, сотник полк, сотні, суд. писар. Було також утв. комісії при П. с. у складі 2 полкових урядовців, 1 (згодом 2) значкових [див. Знатне (значне) товариство]. При розгляді крим. злочинів П. с. уже не мав права (як у 17 ст.) виносити смертні вироки (це належало до компетенції Ген. суду). У цив. справах рішення П. с, не оскаржені сторонами, вважалися остаточними. Під час походів, а в окр. випадках і в мир. час П. с. виступали в ролі військ.-польового суду, який розглядав справи про порушення військ, дисципліни, порядку служби та ін. провини козаків.

За гетьмана К. Розумовського, який домагався розмежування функцій різних ланок влади в полках, насамперед військової та судової, 1763 проведено реформу П. с. Полковник залишався головою тільки новоутвореного гродсь-кого суду, де розглядалися крим. справи. Всі ін. справи переходили у відання запроваджених земських судів і підкоморських судів. Гетьманщину в судових справах було поділено на 20 повітів.

Літ.: Пашук А. И. Суд і судочинство на Лівобєреж. Україні в ХУІІ-ХУІІІ ст. (1648-1782). Л., 1967; Падох Я. Суди й суд. процес старої України. Нарис історії. Н.-И. —Париж—Сідней—Торонто—Я., 1990; Панашенко В. В. Полк, управління в Україні (серед. XVII — XVIII ст.). К., 1997.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази