Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ш arrow ШИФР
   

ШИФР

(франц. первісно — нуль, цифра, секретне писання, від араб,— нуль) — 1) Код, значення складових елементів якого і правила їх використання (кодування) відомі обмеженому колу осіб — шифрувальникам або користувачам відповідних кодів. Застосовується для утаємничення певної інформації з метою її захисту від несанкціонованого доступу і використання сторон, особами, а також для охорони приміщень, сейфів, сховищ тощо.

2) Умовна азбука, сукупність певних знаків (цифр, літер, кодів) у різних комбінаціях, які замінюють письм. тексти, фрази, слова у процесі секр. листування чи передачі інформації ін. засобами (в т. ч. тех. засобами зв'язку). Діяльність компет. осіб, пов'язана з веденням записів повідомлень або ін. інформації за допомогою Ш, іменується шифруванням, а наука, що розробляє мат. теорію і практику цього процесу, — криптографією. Регулювання зазнач, діяльності здійснюється на основі спец, відомчих актів і док-тів: правил, положень, наказів, служб, інструкцій тощо.

3) Умовний реєстрац. знак (цифровий, буквений або їх певна комбінація), що наноситься на док-ти, книги, рукописи, архівні та ін. інформ. мат-ли для їх систематизації при користуванні й зберіганні.

4) Сукупність умовних літер, знаків або позначок, з допомогою яких дається кодована характеристика товару, зокрема: належність до певної товар, групи, назва виробника, споживчі й тех. властивості, розміри та ін. необхідні показники. Шифрування товарів здійснюється з метою спрощення їх класифікації, уніфікації, механізації обліку тощо. Для забезпечення належ, рівня участі в міжнар. торг-екон. відносинах і наближення нормат.-правової бази до системи загальновизнаних норм міжнародного права відповідно до указу Президента України від 17.У 2002 Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів 1983.

5) Присвоєний уніфікований власний код рахунків бух. обліку, банк, системи, а також номер, що його визначено планом рахунків бух. обліку для кожного синтетичного рахунку (Ш. рахунків). Згідно з діючими правилами ведення бух. обліку і фінансової звітності в разі здійснення бух. записів замість повної назви рахунку зазначається тільки його шифр, що скорочує обсяг роботи, прискорює її облік і дає можливість механізувати облікові процеси.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази