Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАТЕНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   

ПАТЕНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— дії, пов'язані з реалізацією обов'язку господарюючого суб'єкта одержати спец, дозвіл {патент) на заняття видом діяльності, що визначений законом, і повноважень компетентних державних органів щодо видачі такого дозволу. В Україні здійснюється відповідно до Закону «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (1996, в ред. від 10.ІІ 1998 з наст, змінами і доп.), Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торг, патентів (затв. КМ України 13.УІІ 1998) і деяких ін. нормат. актів. Об'єктами патентування є такі види підприємництва: торг, діяльність за готівку, а також з використанням ін. форм розрахунків і кред. карток; обмін готівкових валют, цінностей (включаючи операції з готівковими платіж, засобами, вираженими в іноз. валюті, та з кред. картками); надання послуг у сфері грального бізнесу; побут, послуги. Суб'єктами правовідносин з П. п. д. є юрид. особи та підприємці (фіз. особи) — резиденти і нерезиденти, а також їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо).

Згідно із зак-вом патентування не поширюється на: підприємства та організації Укоопспілки, військ, торгівлі, аптеки, що перебувають у держ. власності; суб'єкти, створені громад, орг-ціями інвалідів та ін., які здійснюють торг, діяльність, надають побут, послуги у визначених місцях, реалізують певні товари і сплачують встановлені податки і збори. Не потребує патентування також торгівля певними видами товарів вітчизн. в-ва (хліб, молоко, сіль, цукор тощо), а також діяльність у торг.-вироб. сфері (громад, харчуванні) на підприємствах, в установах, організаціях, у т. ч. в навч. закладах.

На відміну від патенту у сфері інтелект, власності торговий патент (держ. свідоцтво) засвідчує право суб'єкта підприємництва чи його структур, (відокремленого) підрозділу займатися певними видами підприєм. діяльності. Його реквізити, форма та порядок заповнення встановлюються центр, податковим органом України. Патент видається держ. податковими органами за місцезнаходженням суб'єктів підприємництва або їх структурних підрозділів. Строк дії торг, патентів встановлюється залежно від об'єкта патентування (напр., у торг, діяльності — 12 календ. місяців, а короткострок. патенту — від 1 до 15 днів; у побут, обслуговуванні — 12 календ. місяців, на здійснення операцій з торгівлі валют, цінностями — 36 календ. місяців, а з надання послуг у сфері грального бізнесу — 60 календ. місяців). Вартість торг, патенту в торг, діяльності й діяльності з надання побут, послуг встановлюється органами місц. самоврядування за календ. місяць залежно від місцезнаходження пункту продажу та асортименту товарів, від об'єкта з надання побут, послуг та їх виду. В зак-ві окремо врегульовано статус спец, торг, патенту, який є держ. свідоцтвом про право суб'єкта підприємництва на особливий порядок оподаткування, що полягає у звільненні його від сплати податків і зборів за чітко визначеним переліком. Підприємець самостійно приймає рішення про придбання спец, торг, патенту. Обрати таку форму оподаткування мають право лише суб'єкти підприєм. діяльності, які займаються торгівлею і наданням побут, послуг у сфері готівкових розрахунків і обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) яких не перевищує 1 млн. грн. за рік (Закон «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» 2001). Вартість спец. торг, патенту встановлюється органами місц. самоврядування щороку після затвердження місц. бюджету.

Торг, патент є чинним на тер. органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта підприєм. діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його структур, (відокремленого) підрозділу за місцем видачі патенту цьому суб'єкту. Передача патенту ін. суб'єкту (особі) не дозволяється. Торг, патент має бути відкритим і доступним для огляду. За порушення вимог П. п. д. встановлено відповідальність у вигляді штрафів, які, залежно від правопорушення, обчислюються у розмірі, кратному вартості патенту. Напр., за здійснення операцій без отримання відповід. торг, патентів чи з порушенням порядку їх використання сплачується штраф у подвійному розмірі вартості торг, патенту за повний строк діяльності підприємця з таким порушенням. Посадові особи та громадяни-підприємці притягуються до адм. відповідальності згідно з чинним зак-вом

(СТ. 155 КпАП України).

С. П. Коломацька.

 

Схожі за змістом слова та фрази