Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИКОРДОННИЙ ПРЕДСТАВНИК
   

ПРИКОРДОННИЙ ПРЕДСТАВНИК

- особа, уповноважена д-вою вирішувати питання, пов'язані з підтриманням режиму держ. кордону, виконанням міжнар. договорів з прикорд. питань, а також для мир. урегулювання прикорд. інцидентів і конфліктів. Утворення інституту П. п. України передбачено ст. 21 Закону «Про державний кордон України» (1991). П. п. України призначаються з числа офіцерів Держ. прикорд. служби у встановленому КМ України порядку. Інститут П. п. — це своєрідна форма погоджувальної процедури налагодження добросусід. контактів з прикордонниками сусід, країни та врегулювання прикорд. інцидентів і конфліктів місц. значення. До функцій П. п. належать: підтримка контактів з представниками суміж. держав; обговорення проблем, що становлять потенц. загрозу виникненню прикорд. конфлікту; запобігання виникненню прикорд. інцидентів та конфліктів; розслідування прикорд. конфлікту, що виник; захист госп.-побут. інтересів гр-н України; своєчасне інформування відповід. органів про події на тер. суміжної д-ви, які можуть становити загрозу інтересам України; контроль за виконанням рішень, прийнятих на представн. зустрічах, та ін.

Осн. права П. п.: ведення листування з П. п. суміжних держав з питань сумісної діяльності; можливість перетину кордону в обумовлених пунктах пропуску на тер. суміжної д-ви разом із супровідниками; здійснення аналізу між-нар.-прав. док-тів з прикорд. питань; підтримка зв'язку з командуванням під час перебування на тер. суміжної д-ви; проведення одностороннього чи двостор. розслідування на кордоні та прикордонній смузі; організація зустрічей з відповідними П. п. суміжної д-ви та участь у них тощо.

Дільниці діяльності П. п., їх кількість і місцезнаходження визначаються у спец, додатку до договору (угоди) з прикорд. питань між д-вами. За заг. правилом, договори з суміж. д-вами про режим кордону передбачають, що П. п. зобов'язаний негайно проводити розслідування у випадках незакон, перетину держ. кордону, встановлювати умисний чи неумисний характер цього вчинку. П. п. визначає умови і порядок повернення осіб, які ненавмисно перетнули кордон. Питання про повернення гр-н, які умисно перетнули кордон, що не можуть бути вирішені безпосередньо П. п., передаються для вирішення дип. шляхом. Також передається для вирішення дип. шляхом спірне питання, коли П. п. суміжних держав не прийшли до згоди у його вирішенні. Процедурно-процес. форма діяльності П. п. визначається характером їх функцій і грунтується на дотриманні сторонами тих правил та процедур, які вироблені практикою ведення переговорів і консультацій. Порядок зносин П. п. встановлюється на підставі договорів та угод з прикорд. питань, а регламентація контактів П. п. — за їх взаєм, домовленістю та практикою, що склалася.

Для здійснення своїх функцій П. п. наділені певним імунітетом. На них поширюються, напр., недоторканність особи, недоторканність особи всіх членів прикорд. представницького загону, які знаходяться на тер. іноз. д-ви, недоторканність їх трансп. засобів, майна, док-тів тощо.

О. В. Бакаев.

 

Схожі за змістом слова та фрази