Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОРМЧІ КНИГИ
   

КОРМЧІ КНИГИ

від давньорус. кърмьчая, букв. — книга кормчого (того, хто стоїть біля кормила правління)] — збірники канонів і цив. законів з церк. справ, слов'ян, назва грец. Номоканонів. До окр. списків К. к. також включалися місц. законод. пам'ятки (напр., Литовський статут). К. к. — одне з джерел церк. права, історії церкви, соціально-екон. та політ, устрою, права сх. та пд. слов'ян. Найстарішим прийнято вважати Номоканон Іоанна Схоластика, антіохійського адвоката, згодом константиноп. патріарха (565—578). Складається з 50 титулів (глав). Перекладений слов'ян, мовою у 2-й пол. 9 ст. Містить витяги з новел Юстиніана. При перекладі збережено правила, що поширювались на сх. церкви, та додано «Законъ соудный людьмъ». Наступним за хронологією є Номоканон у 14 титулах. Існує у двох редакціях (629 та 883). Перекладений слов'ян, мовою у 2-й пол. 9 ст. Деякі вчені (В. Бенешевич, М. Заозерський, А. Павлов, О. Лотоцький) укладачем цього збірника вважали константиноп. патріарха Фотія, тому він має ще назву «Номоканон Фотія». До нього увійшли відібрані імп. закони про церкву. Розрізняють Володимирську редакцію (1274), на основі якої укладено Пере-яславль-Залеську К. к. (1280), Володимиро-Волинську К. к. (1286), Лукашевицьку К. к. (14 ст.). На думку дослідників (Я. Шапова), назву «Кормча книга» вперше вжито щодо Переяславль-Залеського збірника. Важливе значення для права слов'ян, церков мала К. к. Сави Сербського, укладена на поч. 13 ст. Вважають, вона є серб, варіантом Номоканону в 14 титулах. Існує в трьох редакціях: сербській (Іловицькій, 1262), рязанській (1284) та софїївській (між 1294 та 1299). До К. к. Сави Сербського увійшли обидві передмови та системат. покажчик Номоканону в 14 титулах, візант. збірник імп. законів про церкву Іоанна Схоластика у 87 главах та ін. закони з церк. справ. К. к. Сави Сербського — церк.-цив. збірник для Сербської церкви та д-ви. До Київської Русі надійшла вже з коментарями Олексія Аристіна (одного з найавторитетніших каноністів старод. часів).

Київський Номоканон, або «Номоканон при Великому Требнику» (кін. 15 ст.) являє собою скорочений та перероблений звід деяких канонів правосл. церкви, розміщений у кінці Великого Требника — збірки молитов до всіх церк. обрядів та норм щодо їх здійснення. Слов'ян, переклад, який має помітні ред. відмінності від грец. оригіналу, з'явився на поч. 16 ст. Перше друковане видання здійснене 1620 в друкарні Києво-Печерської лаври з передмовою та додатками ієромонаха Памва Беринди. Книга перевидавалася 1624, 1629 — у Києві та 1639, 1651, 1687 -у Москві. В період існування з 14 ст. на Русі двох центрів православ'я (у Києві та Москві) оформляються укр. списки К. к., які містять, крім заг. канон, матеріалу, статті, що регламентують діяльність місц. церкви. До таких доповнень належать: послання укр. єпископів до моск. митрополита Фотія, де вони не визнають його юрисдикції; соборна грамота про обрання Григорія Цамблака київ, митрополитом; грамота великого князя литовського Вітовта про відокремлення Київ, митрополії від московської (всі документи датовані 1415); грамота польс. короля Казимира IV правосл. духівн ицтву; Судебник 1498; статути і привілеї щодо прав духівництва сх. церков.

Літ.: Бенешевич В. Н. Древнеславян. кормчая XIV титулов без толкований, т. 1. СПб., 1906; т. 2. София, 1987; Юшков С. В. К истории древнерус. юрид. сборников. Саратов, 1921; Лотоцький О. Укр. джерела церк. права. Варшава, 1931; Щапов Я. Н. Визант. и южнославян. правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. М., 1978; Ульяновський В. 1. Історія церкви та реліг. думки в Україні, кн. 1. К., 1994; Цыпин В. А. Церк. право. Курс лекций. М., 1996.

О. М. Волощенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази