Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тем-термі arrow ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
   

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

— властива певній суспільно-екон. формації система територіальної організації суспільного виробництва, форма координації екон. діяльності в межах певної території — окремого міста, економічного району і всього народного господарства. Т. о. в. за капіталізму з його анархією виробництва відбувається стихійно, супроводиться гострою конкурентною боротьбою, спрямована на вибір найбільш вигідного для окремого капіталіста або монополістичного об'єднання розміщення підприємства або галузі з метою одержати макс. прибуток. За соціалізму Т. о. в. відбувається планомірно, забезпечує послідовне вирівнювання рівнів екон. розвитку республік і регіонів. Вона передбачає найраціональніше розміщення продуктивних сил, поглиблення спеціалізації виробництва і розвиток його кооперації для макс. використання потенціалу економічного і дедалі повнішого задоволення потреб трудящих. Високий рівень Т. о. в. передбачає як оптимальну спеціалізацію цілих екон. районів, беручи до уваги їхні природні особливості (напр., Серед. Азії — на виробн. бавовни, півночі Тюм. обл.— на видобуванні нафти і газу), так і багатогалузевий розвиток економіки для забезпечення власних потреб, перш за все продовольством, буд. матеріалами, широким асортиментом товарів нар. споживання. При цьому досягається єдність загальнонар. і місцевих інтересів, єдність економік галузей і екон. районів. В умовах існуючої в СРСР галузевої структури управління Т. о. в. здійснюється перш за все у формі територіально-виробничих комплексів, створення яких найбільш повно відповідає вимогам сучас. науково-технічної революції. Важливу роль у досягненні оптимальної Т. о. в. виконують місцеві Ради нар. депутатів, у структурі яких на районному, міському та обласному рівнях є спец. планові органи, шо організовують управління пром-стю місцевого підпорядкування і координують діяльність непідвідомчих даній Раді виробництв. Ефективною формою Т. о. в. є також створення місцевих рад директорів. В ході розвитку Т. о. в. здійснюється екон. освоєння нових районів. Напр., будівництво Байкало-Амурської магістралі дасть змогу залучити в екон. оборот величезні й раніше недоступні багатства Пд. Якутії й Далекого Сходу. Планомірно здійснювана Т. о. в. сприяє зростанню соціалістичного виробн. підвищенню його ефективності, розв'язанню екон. і соціальних завдань комуністичного будівництва.

О. М. Розинко.

 

Схожі за змістом слова та фрази